HDMI izšķirtspēja

Iestatiet attēla izvades izšķirtspēju, kas tiks izmantota, kad kamera būs ar HDMI kabeļa starpniecību pievienota televizoram vai ārējai rakstīšanas ierīcei.

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: HDMI resolution/Iestatīšana: HDMI izšķirtspēja].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Auto (Automātiski)

   Attēli tiek automātiski attēloti optimālajā televizoram atbilstošajā izšķirtspējā.

  • 1080p

   Izvade ar 1080p izšķirtspēju. Izvēlieties, ja vēlaties izvairīties no problēmām, kas saistītas ar rādījumu vai aizkavi, kamerai pārslēdzot izšķirtspēju.