Digitālā tālummaiņa

Kad iestatīti ierakstīšanas izmēri [Full HD29,97 kadri/s]/[Full HD23,98 kadri/s] (NTSC) vai [Full HD25,00 kadri/s] (PAL), varat uzņemt ar apm. 3–10× digitālo tālummaiņu.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Digital zoom/Uzņemšana: Digitālā tālummaiņa].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Izvēlieties tālummaiņas apjomu, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Nospiediet pogu MENU, lai aizvērtu izvēlni.
 3. Izmantojiet digitālo tālummaiņu.

  • Nospiediet pogu AF punkta izvēle.
  • Tiek attēlota digitālās tālummaiņas josla.
  • Spiediet taustiņu Taustiņš uz augšu, lai tuvinātu, vai spiediet taustiņu Taustiņš uz leju, lai tālinātu.
  • Nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, tiek fokusēts ar [1-point AF/1 punkta AF] (fiksācija centrā).
  • Lai atceltu digitālo tālummaiņu, 2. darbībā izvēlieties [Disable/Atspējot].

Brīdinājums

 • Lai novērstu kameras izkustēšanos, ieteicams izmantot trijkāji.
 • Intervāla foto filma, filma ar miniatūras efektu un filmas digitālais IS nav pieejami.
 • Maksimālā ISO jutība būs ISO 6400.
 • Palielināts skats nav pieejams.
 • Tā kā filmas digitālā tālummaiņa apstrādā attēlu digitāli, attēls lielākā palielinājumā ir graudaināks. Var kļūt manāms arī troksnis, gaismas punkti u. tml.
 • Uzņemšanas apstākļu ikona netiek attēlota.
 • Sk. arī Uzņemšanas apstākļi, kas apgrūtina fokusēšanu.