Apgriešana

Uzņemtu JPEG attēlu var apgriezt un saglabāt kā citu attēlu. Apgriezt var tikai JPEG attēlus. RAW formātā uzņemtus attēlus nevar apgriezt.

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Cropping/Demonstrēšana: Apgriešana].

 2. Izvēlieties attēlu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos apgriežamo attēlu.
 3. Iestatiet apgriešanas rāmi.

  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai attēlotu apgriešanas rāmi.
  • Tiek apgriezta attēla daļa apgriešanas rāmī.
  • Apgriešanas rāmja izmēru maiņa

   Lietojiet pogu Palielināt/Samazināt vai Index (Rādītājs), lai mainītu apgriešanas rāmja izmēru. Jo mazāks ir apgriešanas rāmis, jo lielāks ir apgrieztā attēla šķietamais palielinājums.

  • Apgriešanas rāmja malu attiecības un orientācijas maiņa

   Izmantojiet ripu Ripa, lai izvēlētos Apgriešanas rāmja malu attiecība. Spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai mainītu apgriešanas rāmja malu attiecība.

  • Apgriešanas rāmja pārvietošana

   Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārvietotu rāmi vertikāli vai horizontāli. Virziet apgriešanas rāmi, līdz tas ietver vēlamo attēla daļu.

  • Sagāzuma korekcija

   Attēla sagāzumu var koriģēt par ±10°. Grieziet ripu Ripa, lai izvēlētos Sagāzuma korekcija, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Pārbaudot slīpumu attiecībā pret režģi, pagrieziet ripu Ripa, lai iztaisnotu attēlu. Kad korekcija ir pabeigta, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 4. Pārbaudiet apgriežamo attēla daļu.

  • Grieziet ripu Ripa, lai izvēlētos Apgriešanas zona, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Tiek attēlota attēla apgriežamā daļa.

 5. Saglabājiet.

  • Grieziet ripu Ripa, lai izvēlētos Apgriezt un saglabāt, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai saglabātu apgriezto attēlu.
  • Pārbaudiet mērķa mapi un attēla faila numuru un izvēlieties [OK/Apstiprināt].
  • Lai apgrieztu citu attēlu, atkārtojiet no 2. līdz 5. darbībai.

Brīdinājums

 • Apgriešanas rāmja pozīcija un izmēri var mainīties atkarībā no iestatītā sagāzuma korekcijas leņķa.
 • Kad apgriezts attēls ir saglabāts, to nevar apgriezt vēlreiz vai samazināt.
 • Apgrieztajiem attēliem netiek pievienota AF punktu attēlojuma informācija () un informācija par atputekļošanu ().