Aizslēga pogas funkcija filmām

Var iestatīt funkcijas, kas tiek izpildītas, filmas ierakstīšanas laikā nospiežot aizslēga pogu līdz pusei vai līdz galam.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shutter btn function for movies/Uzņemšana: Aizslēga pogas funkcija filmām].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Half-press (Nospiešana līdz pusei)

   Norādiet funkciju, kas tiks izpildīta pie aizslēga pogas nospiešanas līdz pusei.

  • Fully-press (Nospiešana līdz galam)

   Tiek parādīts ar režīmu ripu iestatītu uz Filmas.

   Norādiet funkciju, kas tiks izpildīta pie aizslēga pogas nospiešanas līdz galam.

  Pie [Fully-press/Nospiešana līdz galam] iestatījuma [Start/stop mov rec / Sākt/apturēt filmas ierakstīšanu] var sākt/apturēt filmas ierakstīšanu, nospiežot filmas uzņemšanas pogu, nospiežot aizslēga pogu līdz galam vai izmantojot bezvadu tālvadības pulti BR-E1 vai tālvadības slēdzi RS-60E3 (jāiegādājas atsevišķi).

Piezīme

 • Ja [Half-press/Nospiešana līdz pusei] ir iestatīts uz [Meter.+One-Shot AF/Mērīšana+Viena kadra AF], tas tiek mainīts uz [Meter.+Filma Servo AF/Mērīšana+Filma Servo AF], ja iestatāt [Movie rec. size/Filmas ierakstīšanas izmēri] uz [4K].