Uzņemšana un ierakstīšana

Šajā nodaļā aprakstīta uzņemšana un ierakstīšana, kā arī izvēlnes iestatījumi uzņemšanas ([Uzņemšana]) cilnē.