Minu menüü

Vahelehe My Menu (Minu menüü) alla on võimalik salvestada tihtikasutatavad menüüvalikud ja kasutusmäärangud.

Ettevaatust

  • Vahelehte [Minu menüü] ei kuvata, kui [Ekraanitaseme määrangud: Menu display/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva] olekuks on seatud [Guided/Juhistega]. Muutke [Ekraanitaseme määrangud: Menu display/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva] olekuks [Standard/Standardne] ().