Vahelehtede menüüd: juhtmeta funktsiooni määrangud

Ettevaatust

  • Juhtmeta andmeside ei ole võimalik, kui kaamera on ühendatud liideskaabli abil arvutiga või muu seadmega.
  • Kui kaamera on ühendatud mõne seadmega Wi-Fi abil, siis ei saa kasutada teisi liideskaabli abil kaameraga ühendatud seadmeid (näiteks arvuteid).
  • Wi-Fi-ühendus katkestatakse, kui seate kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas või avate kaardi-/akupesa kaane.
  • Wi-Fi-ühenduse loomisel ei toimi kaamera automaatse väljalülitamise funktsioon.