Digitaalne suum

Kui salvestusformaadiks on määratud [Full HD29,97 ks]/[Full HD23,98 ks] (NTSC) või [Full HD25,00 ks] (PAL), siis saate salvestada ligikaudu 3–10× digitaalse suumiga.

 1. Valige [Võtted: Digital zoom/Võtted: Digitaalne suum].

 2. Tehke valik.

  • Valige suumi ulatus, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU.
 3. Kasutage digitaalset suumi.

  • Vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine.
  • Kuvatakse digitaalse suumi riba.
  • Vajutage sissesuumimiseks klahvi Üles-klahv või väljasuumimiseks klahvi Alla-klahv.
  • Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustatakse režiimiga [1-point AF/1-punkti iseteravustamine] (fikseeritud keskele).
  • Digitaalse suumi tühistamiseks määrake punktis 2 [Disable/Keela].

Ettevaatust

 • Soovitame kasutada kaamera värina vältimiseks statiivi.
 • Kiirendatud video, miniatuurefektiga video ja video digitaalse kujutisestabilisaatori funktsioonid ei ole saadaval.
 • Maksimaalseks ISO-valgustundlikkuseks on ISO 6400.
 • Suurendatud vaade ei ole saadaval.
 • Kuna video digitaalsuum töötleb pilti digitaalselt, siis võib pilt paista suurendatuna teralisema kvaliteediga. Müra, valged punktid jne võivad olla rohkem märgatavad.
 • Stseeniikooni ei kuvata.
 • Vaadake ka lõiku Teravustamist raskendavad võttetingimused.