Üldised video salvestamise ettevaatusabinõud

Ettevaatust

 • Ettevaatusabinõud video salvestamisel

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Kui salvestate peente detailidega stseene, siis võib tekkida muaree-efekt või värvid võidakse jäädvustada valesti.
 • Kui video salvestamisel on määratud [Automaatne valge tasakaal] või [Automaatne: valge prioriteet], siis ISO-valgustundlikkuse või avaarvu muutumisel võib ka valge tasakaal muutuda.
 • Video salvestamine luminofoor- või LED-valgustusega võib põhjustada ekraani vilkumist.
 • Kui valgust on vähe, siis USM-objektiiviga iseteravustamisel võidakse videotesse salvestada horisontaalsed triibud. Sama tüüpi müra võib tekkida kui teravustate käsitsi (MF) objektiividega, millel on elektrooniline teravustamisrõngas.
 • Kui soovite kasutada video salvestamisel suumi, siis soovitame teha eelnevalt mõned testvõtted. Kui kasutate videote salvestamisel suumi, siis võidakse objektiivihelid salvestada videosse, säritus võib muutuda, helitase võib muutuda ebaühtlaseks ning teravus kaduda.
 • Suured avaarvud võivad pikendada teravustamiseks kuluvat aega või takistada täpset teravustamist.
 • Iseteravustamine video salvestamisel võib põhjustada järgmisi probleeme: märkimisväärne ajutine teravuse kadu, video heledustaseme muudatuste salvestamine videosse, video salvestamise ajutine peatamine või objektiivihelide salvestamine videosse.
 • Vältige kaamera mikrofonide () katmist sõrmedega või muude esemetega.
 • Vajadusel vaadake ka lõiku Üldised ettevaatusabinõud fotode salvestamisel.
 • Kui kaamera on video salvestamisel ühendatud üle Wi-Fi, siis võib see muutuda kuumaks. Käest salvestamise vältimiseks kasutage statiivi või võtke kasutusele muud meetmed.
 • Punane seesmise temperatuuri hoiatusikoon [Punane temperatuurihoiatus]

 • Kui kaamera seesmine temperatuur tõuseb seoses pikaajalise videosalvestamisega või kõrge keskkonnatemperatuuriga, siis kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus].
 • Punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus] tähistab, et video salvestamine peatub varsti automaatselt. Kui nii juhtub, siis ei ole võimalik salvestamist enne jätkata, kui kaamera seesmine temperatuur langeb. Lülitage toide välja ning laske kaameral jahtuda. Arvestage, et video salvestamise automaatse peatamise aeg pärast punase ikooni [Punane temperatuurihoiatus] kuvamist sõltub võttetingimustest.
 • Pikaajaline videosalvestamine kõrge temperatuuriga keskkonnas põhjustab punase ikooni [Punane temperatuurihoiatus] varem kuvamise. Kui te ei salvesta, siis lülitage alati kaamera välja.
 • Salvestamine ja pildikvaliteet

 • Kui ühendatud objektiivil on funktsioon Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) ja lülitate funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) lüliti asendisse ON (SEES), siis kasutatakse funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kogu aeg, isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla. See tarbib akuenergiat ning võib vähendada teatud võttetingimustel video salvestamise aga. Kui funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine ei ole vajalik, näiteks statiivi kasutamisel, siis soovitame lülitada lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse OFF (VÄLJAS).
 • Kui salvestate videot automaatsäri režiimis ning stseeni valgustus (heledus) muutub, siis võib tunduda, et video peatub hetkeks. Sellistel juhtudel filmige käsisäri režiimis.
 • Kui pildil on väga ere valgusallikas, võib see ala olla ekraanil must. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Suure ISO-valgustundlikkusega, kõrgel temperatuuril, pikkade säriaegadega ja vähese valgusega videote salvestamisel võib pildikvaliteet olla halvem.
 • Videote järjest ja kaua salvestamine võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri tõusu ning mõjutada pildikvaliteeti. Kui te ei salvesta videoid ning see on võimalik, siis lülitage kaamera välja.
 • Salvestatud videote video- ja helikvaliteet võib olla teistes seadmetes halvem ning taasesitus ei pruugi olla võimalik, isegi kui need seadmed toetavad MP4-vorminguid.
 • Kui kasutate mälukaarti, millel on madal salvestamiskiirus, siis võib video salvestamise ajal ilmuda paremale indikaator. Indikaator näitab kui palju andmeid pole veel kaardile salvestatud (seesmise mälupuhvri allesolev maht) ning see suureneb seda kiiremini, mida aeglasem kaart on. Kui indikaator (1) täitub, siis peatub video salvestamine automaatselt.

 • Kõrge salvestamiskiirusega kaartide puhul ei kuvata indikaatorit üldse või selle tase praktiliselt ei tõuse. Kõigepealt tehke kaardi salvestamiskiiruse kontrollimiseks mõned proovivideod.
 • Kui indikaator näitab, et kaart on täis ning video salvestamine peatub automaatselt, siis video lõpus olevat heli ei pruugita korrektselt salvestada.
 • Kui kaardi salvestuskiirus on aeglane (killustuse tõttu) ning kuvatakse vastav indikaator, siis kaardi vormindamine võib salvestuskiirust tõsta.
 • Piirangud heli salvestamisel

 • Arvestage, et video salvestamisel kehtivad helile järgmised piirangud.

  • Umbes kahe viimase kaadri puhul ei salvestata heli.
  • Kui taasesitate videosid Windowsis, siis võivad videopilt ja heli olla veidi sünkroonist väljas.

Märkus

 • Märkused video salvestamise kohta

 • Igal video salvestamisel luuakse kaardile uus videofail.
 • 4K-, Full HD- või HD-videote salvestamisel on video vaateväli ligikaudu 100%.
 • Video salvestamise käivitamiseks või peatamiseks päästikunupu lõpuni alla vajutamise lubamiseks määrake menüüst [Seadistamine: Shutter btn function for movies/Seadistamine: Päästikunupu funktsioon videote jaoks] funktsioon [Fully-press/Lõpuni alla vajutamine] olekusse [Start/stop mov rec / Video salvestamise alustamine/peatamine].
 • Kaamera seesmine mikrofon () salvestab heli monohelina.
 • Kaamera mikrofoni asemel saab kasutada mis tahes ühendatud välist mikrofoni.
 • Saate kasutada enamikku väliseid mikrofone, mis ühilduvad 3,5 mm minipistikuga.
 • Fookuse eelmäärangu funktsioon on videote salvestamiseks saadaval ainult seda funktsiooni omavate (super)teleobjektiividega, mis on toodud turule 2011. aasta teisel poolel ja pärast seda.
 • 4K-, Full HD- ja HD-videote salvestamiseks kasutatakse YCbCr 4:2:0 (8-bitist) värvidiskreetimist ning BT.709 värviruumi.