Käsitsi teravustamine

Kui iseteravustamine ei õnnestu, siis järgige alltoodud juhiseid ning proovige teravustada käsitsi.

 1. Määrake teravustamisrežiimiks MF.

  • Ilma teravustamisrežiimi lülitita RF-objektiivid

   Määrake funktsiooni [Võtted: Focus mode/Võtted: Teravustamise režiim] olekuks [MF].

  • Teravustamisrežiimi lülitiga RF-objektiivid

   Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse MF.

 2. Suurendage pilti.

  • Nupu vajutamine ning seejärel nupu vajutamine muudab suurendussuhet järgmiselt.
 3. Liigutage suurendatud ala.

  • Teravustamisel suurendatud ala liigutamiseks kasutage klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv .
  • Suurendatud ala liigutamiseks keskele vajutage nuppu .
 4. Teravustage käsitsi.

  • Keerake suurendatud pildi vaatamise ajal objektiivi teravustamisrõngast käsitsi teravustamiseks.
  • Pärast teravustamist vajutage tavavaatesse naasmiseks nuppu .

Käsiteravustamise rõhutamise määrangud (kontuuride rõhutamine)

Pildistamisel saab teravustamise hõlbustamiseks kuvada teravustatud objektide servad värviliselt. Saate määrata kontuuride värvid ning reguleerida serva tuvastamise tundlikkust (taset) (v.a režiimides Nutikas automaatrežiim/Hübriid-automaatrežiim).

 1. Valige [Võtted: MF peaking settings/Võtted: Käsiteravustamise rõhutamise määrangud].

 2. Valige [Peaking/Rõhutamine].

  • Valige [On/Sees].
 3. Määrake tase ja värv.

  • Määrake see vastavalt vajadusele.

Ettevaatust

 • Suurendatud vaates rõhutamise kuva ei kuvata.
 • HDMI-väljundi kasutamisel ei kuvata rõhutamise kuva HDMI-liidesega ühendatud seadmes.
 • Käsiteravustamise rõhutamist võib olla suure ISO-valgustundlikkuse (eriti kui määratud on laiendatud ISO) korral raske märgata. Vajadusel vähendage ISO-valgustundlikkust või määrake [Peaking/Rõhutamine] olekuks [Off/Väljas].

Märkus

 • Ekraanil kuvatavat rõhutamiskuva ei salvestata piltidele.