Loovfiltrite režiim

Saate kasutada pildistamisel valitud filtriefekte. Enne pildistamist saab vaadata filtriefektide eelvaadet.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Loovfiltrid.

 2. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

 3. Valige filtriefekt.

  • Kasutage filtriefekti () valimiseks valijat Valija või klahve Üles-klahvAlla-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Pilt jäädvustatakse rakendatud filtriefektiga.
 4. Reguleerige efekti toimet ja pildistage.

  • Vajutage Kiirvaliku / määrangu nupp ning valige [Creative filters/Loovfiltrid] alt ikoon (v.a Miniature effect (Miniatuurefekt)/HDR art standard (HDR standardne kunstiefekt)/HDR art vivid (HDR ergas kunstiefekt)/HDR art bold (HDR rõhutatud kunstiefekt)/HDR art embossed (HDR reljeefne kunstiefekt)).
  • Kasutage efekti reguleerimiseks valijat Valija või klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Ettevaatust

 • RAW ja RAW+JPEG ei ole saadaval. RAW-pildikvaliteedi määramisel jäädvustatakse pildid PeenSuur-pildikvaliteediga. RAW+JPEG-pildikvaliteedi määramisel jäädvustatakse pildid määratud JPEG-pildikvaliteediga.
 • [Grainy B/W (Teraline mustvalge)], [Soft focus (Pehme fookus)], [Fish-eye effect (Kalasilmaefekt)], [Water painting effect (Akvarellmaali efekt)], [Toy camera effect (Mängukaameraefekt)] või [Miniature effect (Miniatuurefekt)] määramisel ei ole sarivõte saadaval.

Märkus

 • Määranguga [Grainy B/W/Teraline mustvalge] erineb teralisuse eelvaade veidi võtete tegelikust ilmest.
 • Määranguga [Soft focus/Pehme fookus] või [Miniature effect/Miniatuurefekt] erineb pehme teravuse eelvaade veidi võtete tegelikust ilmest.
 • Histogrammi ei kuvata.
 • Suurendatud vaade ei ole saadaval.
 • Loovvõtete režiimides saab osasid loovfiltrite määranguid valida kiirvaliku menüüst.

Loovfiltrite omadused

 • Grainy B/W (Teraline mustvalge)

  Muudab pildi teraliseks ja mustvalgeks. Kontrasti reguleerimisega saate muuta mustvalge efekti.

 • Soft focus (Pehme fookus)

  Annab pildile pehme ilme. Hägususe reguleerimisega saate muuta pehmusastet.

 • Fish-eye effect (Kalasilmaefekt)

  Annab kalasilmobjektiivi efekti. Pildil on ümarmoonutus.

  Sõltuvalt selle filtriefekti tasemest võib pilt olla servadest kärbitud. Kuna filtriefekt suurendab pildi keskosa, siis keskosa tegelik eraldusvõime võib sõltuvalt salvestatavate pikslite arvust väheneda – seega kontrollige filtriefekti määramisel lõplik pilt üle. Kasutatakse ühte keskele fikseeritud iseteravustamispunkti.

 • Water painting effect (Akvarellmaali efekt)

  Annab fotole akvarellmaali ilme pehmete värvidega. Efekti reguleerimisega saate muuta värvitihedust. Arvestage, et öövõtteid või tumedaid võtteid ei pruugita töödelda ühtlaste gradatsioonidega, see võivad need paista ebaregulaarsed või mürarikkad.

 • Toy camera effect (Mängukaameraefekt)

  Nihutab värvetoone nii nagu need paistaks mängukaameras ning tumendab pildi nurki. Värvivarjundi muutmiseks on võimalik kasutada värvitooni valikuid.

 • Miniature effect (Miniatuurefekt)

  Loob dioraamefekti (ringpildi).

  Vaikemääranguga pildistamisel jääb pildi keskosa teravaks.

  Kui soovite liigutada teravana paistvat ala (miniatuuriefekti raami), siis vt. Miniatuurefekti reguleerimine. Iseteravustamise meetodina kasutatakse režiimi [1-point AF/1-punkti iseteravustamine]. Soovitame pildistamisel seada iseteravustamispunkti ja stseeni raami kohakuti.

 • HDR art standard (HDR standardne kunstiefekt)

  Fotode varju- ja ülesäritatud alad jäädvustatakse detailsemalt. Madalamad kontrastid ja tuhmimad gradatsioonid loovad maalilaadse tulemuse. Võtteobjekti kontuurid on heledad (või tumedad).

 • HDR art vivid (HDR ergas kunstiefekt)

  Värvid on rohkem küllastunud kui määranguga [HDR art standard/HDR standardne kunstiefekt] ning madalad kontrastid ja tuhmid gradatsioonid loovad graafilise kunsti efekti.

 • HDR art bold (HDR rõhutatud kunstiefekt)

  Värvid on kõige rohkem küllastunud ning tõstavad võtteobjekti esile; pilt paistab kui õlimaal.

 • HDR art embossed (HDR reljeefne kunstiefekt)

  Värviküllastust, heledustaset, kontrastsust ja gradatsioone on vähendatud, et pilt paistaks tuhm, pleekinud ja vana ilmega. Võtteobjekti kontuurid on intensiivselt heledad (või tumedad).

Ettevaatust

 • Režiimide [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] ettevaatusabinõud

 • Võrreldes teiste võtterežiimidega on kujutiseala väiksem.
 • Võtted võivad paista ekraanil kuvatavast filtriefekti eelvaatest veidi erinevad.
 • Liikuvate objektide pildistamisel võib objektidele jääda liikumisest põhjustatud varikujutisi või objektide ümbrus võib olla tume.
 • Kujutiste joondamine ei pruugi korralikult toimida korduvate mustrite (võre, triibud), tasaste või ühetooniliste piltide või seoses kaamera värisemisega suurel määral joondamata kujutiste puhul.
 • Käest pildistamisel olge kaamera värisemisega ettevaatlik.
 • Objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita töödelda sujuvate gradatsioonidega ning pildil võib olla palju müra või säritus ja värvid võivad olla ebaühtlased.
 • Kui pildistate luminofoorlambi või LED-valgusti valguses, siis võivad värvid jääda ebaloomulikud.
 • Kuna võtted liidetakse pärast pildistamist, siis võib nende salvestamine mälukaardile võtta veidi aega. Piltide töötlemise ajal kuvatakse ekraanil “BUSY” ning pildistamine pole võimalik enne töötlemise lõpetamist.
 • Välguga pildistamine ei ole võimalik.

Märkus

 • Režiimides [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] saate pildistada kõrge dünaamilise ulatusega fotosid, mille detailid säilivad ka varju- ja ülesäritatud aladel. Kaamera jäädvustab igal võttel kolm järjestikust pilti eri heledusega, mis liidetakse automaatselt kokku üheks pildiks. Vaadake režiimide [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] ettevaatusabinõusid.

Miniatuurefekti reguleerimine

 1. Nihutage stseeniraami.

  • Kasutage stseeniraami teravana paistva ala määramiseks.
  • Vajutage stseeniraami liikumise lubamiseks nuppu Iseteravustamispunkti valimine, mille tulemusel muutub raam oranžiks. Stseeniraami suuna muutmiseks kasutage horisontaalses asendis klahve Vasakule-klahvParemale-klahv või vertikaalses asendis klahve Üles-klahvAlla-klahv.
  • Kasutage stseeniraami liigutamiseks valijat Valija või klahve Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv. Stseeniraami liigutamiseks uuesti keskele vajutage nuppu INFO.
  • Stseeniraami asukoha kinnitamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp. Määrake järgmisena iseteravustamispunkt.
 2. Liigutage iseteravustamispunkti soovitud viisil ja pildistage.

  • Iseteravustamispunkt muutub oranžiks ning seda saab liigutada.
  • Vajutage iseteravustamispunkti liigutamiseks teravustatavasse kohta klahve Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv.
  • Soovitame joondada iseteravustamispunkti ja stseeni raami kohakuti.
  • Iseteravustamispunkti liigutamiseks tagasi ekraani keskele vajutage nuppu INFO.
  • Iseteravustamispunkti asukoha kinnitamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.