Säri nihke / säri kahvli määrangud

Saate jäädvustada kolm erineva säriajaga, avaarvuga ja ISO-valgustundlikkusega fotot kaamera poolt reguleeritud väärtustega. Seda nimetatakse säri kahvliks.

AEB tuleneb sõnadest Auto Exposure Bracketing (automaatsäri kahvel).

 1. Valige [Võtted: Expo.comp./AEB / Võtted: Säri nihe/kahvel].

 2. Määrake säri kahvli ulatus.

  • Keerake sobiva säri kahvli ulatuse (1) valimiseks valijat Valija. Määrake säri nihke ulatus klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv.
  • Määramiseks vajutage Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Kui säri kahvli ulatus on määratud, siis kuvatakse see ekraanil särimõõdikul.
 3. Pildistage.

  Standardsäritus

  Vähendatud säri

  Suurendatud säri

  • Kahvli kolm võtet tehakse määratud päästiku töörežiimis, järjekorras: mõõdetud säritus, alasäritus ja ülesäritus.
  • Säri kahvlit ei tühistata automaatselt. Säri kahvli tühistamiseks järgige punkti 2 juhiseid, et lülitada säri kahvli ulatuse kuva välja.

Ettevaatust

 • Automaatse säri kahvli säri nihe võib olla väiksema mõjuga, kui funktsioon [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] () on seatud teise olekusse kui [Disable/Keela].

Märkus

 • Kui päästiku töörežiimiks on [Üksikvõte], peate vajutama päästikunuppu kolm korda iga võtte jaoks. Kui hoiate režiimis [sarivõte] päästikunuppu lõpuni allavajutatuna, siis tehakse üksteise järel kolm pilti, enne kui kaamera peatab pildistamise automaatselt. Kui määratud on [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja], siis jäädvustatakse kolm järjestikust võtet pärast 10 või 2 s viidet. Kui määratud on [Iseavaja: sarivõte], siis jäädvustatakse sarivõttega määratud võtete kolmekordne kogus.

 • Saate määrata säri kahvli koos säri nihkega.
 • Säri kahvel pole saadaval välklambiga võtetel, mitme võttega müravähenduse, loovfiltrite või aegvõtte kasutamisel.
 • Säri kahvel tühistatakse automaatselt, kui teete ühe järgmistest toimingutest: seate toitelüliti asendisse Toide väljas või kui välk on täislaetud.