Kiirvalik

Saate otse valida ja määrata ekraanil kuvatavaid määranguid.

Pildistamisel

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp (10 s taimer).

 2. Valige üksus.

  • Kasutage valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv.
  • Kui kuvatakse ülal toodud menüü, siis kasutage valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv.
 3. Tehke valik.

  • Määrangu muutmiseks keerake valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.
  • Algsesse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Taasesituse ajal

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

 2. Valige üksus.

  • Kasutage valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv.
 3. Tehke valik.

  • Määrangu muutmiseks keerake valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.
  • Üksuste seadistamiseks, mille puhul kuvatakse ekraani allservas ikoon [SET], vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Selle toimingu tühistamiseks vajutage nuppu MENU.
  • Algsesse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Ettevaatust

 • Piltide pööramiseks määrake [Seadistamine: Auto rotate/Seadistamine: Automaatne pööramine] olekuks [OnFotodArvuti/SeesFotodArvuti] (). Kui [Seadistamine: Auto rotate/Seadistamine: Automaatne pööramine] olekuks on määratud [OnArvuti/SeesArvuti] või [Off/Väljas], siis pildid märgitakse teie valitud [Rotate stills/Piltide pööramine] valikuga, kuid neid ei pöörata kaameras.

Märkus

 • Teiste kaamerate piltide puhul võivad saadaolevad valikud olla piiratud.