Kokkuvõttevideo töötlemine

Soovi korral saate kustutada eraldi peatükke (klippe), mis on salvestatud režiimis Hübriid-automaatrežiim. Olge klippide kustutamisel ettevaatlik, sest neid ei saa taastada.

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
 2. Valige kokkuvõttevideo.

  • Valige klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kokkuvõttevideo.
  • Kokkuvõttevideod on tähistatud ühe pildi kuvas üleval vasakul ikooniga [].
  • Vajutage pildiregistris ühe pildi kuvasse lülitumiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 3. Vajutage ühe pildi kuvas nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

 4. Valige [].

  • Kokkuvõttevideo taasesitus algab.
 5. Vajutage kokkuvõttevideopeatamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Kuvatakse video taasesituse paneel.
 6. Valige klipp.

  • Kasutage klipi valimiseks klahve [Liigu tagasi] või [Liigu tagasi] .
 7. Valige [Kustuta klipp].

 8. Valige [OK].

  • Klipp kustutatakse ning kokkuvõtevideo salvestatakse üle.

Märkus