Kasutusmäärangud (C.Fn)

Kasutusmäärangute muutmine

 1. Valige [Seadistamine: Custom Functions (C.Fn)/Seadistamine: Kasutusmäärangud (C.Fn)].

 2. Valige kasutusmäärangu number.

  • Kasutage seadistatava kasutusmäärangu numbri (1) valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv ning vajutage seejärel nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Kehtivad kasutusmäärangud on tähistatud vastava funktsiooninumbriga ekraani allservas (2).
 3. Muutke määrangut vastavalt soovile.

  • Tehke määramise valik.
  • Teise kasutusmäärangu seadistamiseks korrake punktide 2–3 juhiseid.

Märkus

 • Kõikide seadistatud kasutusmäärangute lähtestamiseks (v.a [Custom Controls/Kohandatavad juhikud]) avage menüü [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] ning valige menüüst [Other settings/Muud määrangud] valik [Custom Functions(C.Fn)/Kasutusmäärangud (C.Fn)].

Kasutusmäärangud

Määrang on keelatud (ei toimi)Varjutus tähistab, et see kasutusmäärang ei kehti fotode salvestamise või videode salvestamise jaoks. (Määrangud ei oma mõju.)

Kasutusmäärangud

Kasutusmäärangud on jagatud funktsioonide alusel kahte rühma: C.Fn I:Exposure (C.Fn I: Säri) ja C.Fn II:Others (C.Fn II: Muud).

C.Fn I: Exposure (C.Fn I: Säri)

C.Fn 1: ISO expansion (ISO laiendamine)

Teeb määrangu “H” (vastab ISO-valgustundlikkusele ISO 25600) määratavaks ISO-valgustundlikkuseks. Arvestage, et laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtused (H) ei ole saadaval, kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud].

 • 0:Disable (0: Keela)
 • 1:Enable (1: Luba)

C.Fn 2: Safety shift (Särikaitse)

Režiimis Tv või Av on võimalik pildistada standardsärituse saavutamiseks automaatselt reguleeritud säriajaga ja avaga, kui määratud säriajaga või avaga ei saa standardsäritust saavutada.

 • 0:Disable (0: Keela)
 • 1:Enable (1: Luba)

C.Fn II: Others (C.Fn II: Muud)

C.Fn 3: Custom Controls (Kohandatavad juhikud)

Kaamera nuppudele saab siduda sageli kasutatavaid funktsioone vastavalt oma eelistustele.

 1. Valige kaamerajuhik.

 2. Valige seotav funktsioon.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Märkus

 • Kui kuvatakse punkti 1 menüü, siis võite vajutada juhikute kohandamise vaikemäärangute taastamiseks nupule INFO. Funktsiooni [Custom Controls/Kohandatavad juhikud] ei lähtestata isegi menüü [Reset camera/Kaamera lähtestamine] valiku [Custom Functions(C.Fn)/Kasutusmäärangud (C.Fn)] valimine [Other settings/Muud määrangud] alt.

Kaamerajuhikute jaoks saadaolevad funktsioonid

 • AF

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Metering and AF start (Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus)
AF stop (Iseteravustamise peatamine)
Set AF point to center (Iseteravustamispunkti liigutamine keskele)
One-Shot AF (Lukustuv teravustamine) Servo AF (servoteravustamine)
AF method (Iseteravustamise meetod)
Eye detection (Silmatuvastus)
Subject to track selection (Jälitatava võtteobjekti valik)
 • MF

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Manual focus (Käsitsi teravustamine)
Peaking (Rõhutamine)
 • Säri

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Metering start (Säri mõõtmise käivitus)
AE lock (Säri lukustus)
AE lock (while button pressed) (Säri lukustus (nupu vajutamisel))
AE lock/FE lock (Säri lukustus / välgu säri lukustus)
Exposure compensation (Säri nihe)
Set ISO speed (ISO-valgustundlikkuse määramine)
Metering mode (Mõõtmisrežiim)
Flash function settings (Välklambi funktsioonimäärangud)
Flash firing (Välklambi kasutamine)
FE lock (Välgu säri lukustus)
 • Videod

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Movie recording (Video salvestamine)
Pause Movie Servo AF (Video servoteravustamise peatamine)
 • Pilt

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Image quality (Pildikvaliteet)
One-touch image quality setting (Ühe puutega pildikvaliteedi määrang)
One-touch image quality (hold) (Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine))
Still img aspect ratio (Pildi kuvasuhe)
Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
White balance (Valge tasakaal)
Picture Style (Pildi stiil)
 • Toiming

●: vaikeväärtus ○: võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Säri lukustuse nupp Video salvestamise nupp Säri nihe Päästiku töörežiimi nupp ISO-valgustundlikkuse määramise nupp Välgu nupp
Teravussügavuse kontroll Depth-of-field preview (Teravussügavuse kontroll)
Magnify (Suurendamine)
Image replay (Pildi taasesitus)
Magnify images during playback (Piltide suurendamine taasesituse ajal)
Menu display (Menüükuva)
Drive mode (Päästiku töörežiim)
Select folder (Kausta valimine)
Create folder (Kausta loomine)
Maximize screen brightness (temp) (Max ekraani heledustase (ajutine))
Display off (Ekraani väljalülitamine)
Switch between VF/screen (Pildinäidiku/ekraani vahetamine)
Eco mode (Ökonoomne režiim)
Wi-Fi/Bluetooth connection (Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus)
No function (disabled) (Funktsiooni pole (keelatud))

C.Fn 4: Release shutter w/o lens (Katiku vabastamine ilma objektiivita)

Saate määrata, kas fotode tegemine võ videote salvestamine on võimalik ilma kaameraga ühendatud objektiivita.

 • 0:Disable (0: Keela)
 • 1:Enable (1: Luba)

C.Fn 5: Retract lens on power off (Objektiivi tagasitõmbamine toite väljalülitamisel)

Saate määrata kaamera toitelüliti lülitamisel STM-objektiivi (nt RF35mm F1.8 Macro IS STM) automaatse tagasitõmbamise Toide väljas.

 • 0: Luba

 • 1: Keela

Ettevaatust

 • Toite automaatsel väljalülitamisel ei liigu objektiiv tagasi.
 • Enne objektiivi eemaldamist veenduge, et see oleks tagasi tõmbunud.

Märkus

 • Määranguga [0: Enable/0: Luba] aktiveeritakse see funktsioon sõltumata objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendist (AF või MF).