ISO-valgustundlikkus video salvestamisel

Režiimis [Videod]/[Video käsisäri], kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine

  • Full HD-/HD-videote salvestamisel määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt vahemikust ISO 100-12800 ning 4K-videote salvestamisel vahemikust ISO 100–6400.
  • Full HD-/HD-videote salvestamisel laiendatakse automaatse määramise vahemiku väärtuseni H (vastab ISO-valgustundlikkusele ISO 25600), kui menüüst [Seadistamine: Custom Functions(C.Fn)/Seadistamine: Kasutusmäärangud (C.Fn)] on funktsiooni [ISO expansion/ISO laiendus] olekuks seatud [1:Enable/1: Luba] () ning seejärel on menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] seatud funktsiooni [Max for Auto/Automaatse max väärtus] olekuks [H(25600)] (). Arvestage, et 4K-videote salvestamisel pole ISO-valgustundlikkuse laiendamine saadaval, isegi kui [ISO expansion/ISO laiendus] olekuks on määratud [1:Enable/1: Luba].
  • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] (), siis minimaalne automaatselt määratav ISO-valgustundlikkuse väärtus on ISO 200. Maksimaalset ISO-valgustundlikkust ei laiendata, isegi kui funktsiooni [Max for Auto/Automaatse max väärtus] olekuks valida [H (25600)].

Režiimis [Video käsisäri], kui ISO-valgustundlikkus määratakse käsitsi

  • Full HD-/HD-videote salvestamisel saab ISO-valgustundlikkuse määrata käsitsi vahemikust ISO 100-12800 ning 4K-videote salvestamisel vahemikust ISO 100–6400.
  • Käsitsi määrangu maksimaalset väärtust laiendatakse Full HD-/HD-video salvestamisel väärtuseni H (vastab väärtusele ISO 25600), kui menüüst [Seadistamine: Custom Functions(C.Fn)/Seadistamine: Kasutusmäärangud (C.Fn)] on määratud funktsiooni [ISO expansion/ISO laiendus] olekuks [1:Enable/1: Luba]. Arvestage, et 4K-videote salvestamisel pole ISO-valgustundlikkuse laiendamine saadaval ([H] ei kuvata), isegi kui [ISO expansion/ISO laiendus] olekuks on määratud [1:Enable/1: Luba].
  • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] (), siis minimaalne käsitsi määratav ISO-valgustundlikkuse väärtus on ISO 200. Maksimaalset ISO-valgustundlikkust ei laiendata, isegi kui funktsiooni [ISO expansion/ISO laiendus] olekuks valida [1:Enable/1: Luba].