Kustutuskaitse seadmine

Saate kaitsta tähtsaid pilte kogemata kustutamise eest.

Ühe pildi kaitsmine

 1. Valige [Taasesitus: Protect images/Taasesitus: Kustutuskaitse].

 2. Valige [Select images/Vali pildid].

 3. Valige pilt.

  • Kasutage kaitstava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
 4. Seadke kustutuskaitse.

  • Vajutage valitud pildi kaitsmiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp, pärast mida kuvatakse ekraani ülaservas ikoon Kustutuskaitse (1).
  • Kustutuskaitse tühistamiseks ning ikooni Kustutuskaitse eemaldamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp uuesti.
  • Mõne teise pildi kaitsmiseks korrake punktide 3 ja 4 juhiseid.

Kaitstavate piltide vahemiku valimine

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning määrata vahemiku piltidele kustutuskaitse.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

  • Valige menüüst [Protect images/Kustutuskaitse] valik [Select range/Vahemiku valimine].
 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Määratud vahemiku piltidele seatakse kustutuskaitse ning kuvatakse ikoon Kustutuskaitse.
  • Rohkemate piltide kaitsmiseks korrake punkti 2 juhiseid.

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kaitsmine

Kausta või mälukaardi kõigile piltidele saab seada kustutuskaitse korraga.

 • Kui valite menüüst [Taasesitus: Protect images/Taasesitus: Kustutuskaitse] valiku [All images in folder/Kõik kaardi pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis lisatakse kustutuskaitse kõikidele kausta või kaardi piltidele.
 • Kustutuskaitse tühistamiseks valige [Unprotect all images in folder/Tühista kausta kõikide piltide kustutuskaitse ] või [Unprotect all images on card/Tühista kaardi kõikide piltide kustutuskaitse].
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse [All found images/Kõik leitud pildid] ja [Unprotect all found/Tühista kõigi leitud piltide kustutuskaitse].

  • Kui valite [All found images/Kõik leitud pildid], siis lisatakse kõikidele filtreeritud piltidele kustutuskaitse.
  • Kui valite [Unprotect all found/Tühista kõigi leitud piltide kustutuskaitse], siis eemaldatakse kustutuskaitse kõigilt filtreeritud piltidelt.

Ettevaatust

 • Kaardi vormindamine () kustutab ka kõik kustutuskaitsega pildid.

Märkus

 • Kustutuskaitsega pilti ei saa kaamera kustutustoiminguga kustutada. Kustutuskaitsega pildi kustutamiseks peate esmalt kaitse tühistama.
 • Kõigi piltide kustutamisel () jäävad ainult kustutuskaitsega pildid alles. Nii saate hõlpsalt kõik tarbetud pildid korraga kustutada.