Teave selle juhendi kohta

Juhendis kasutatud ikoonid

Valija Tähistab valimisketast (valijat).
Üles-klahv
Alla-klahv
Vasakule-klahv
Paremale-klahv
Tähistab nooleklahvide vajutamise suunda ().
Juhtrõngas Tähistab objektiivi juhtrõngast.
Kiirvalik/määrang Tähistab kiirvaliku nuppu / määrangunuppu.
Taimer* Tähistab vajutatud nupu toimingu tegemise aega (* sekundi jooksul), võetuna alates nupu vabastamise hetkest.
  • Lisaks ülaltoodule kasutatakse käesolevas juhendis toimingute ja funktsioonide selgitamiseks samu ikoone ja sümboleid, mis on toodud kaamera nuppudel ning mida kuvatakse ekraanil.
lehekülje pealkirjast paremal tähistab ainult loovvõtete režiimides (P, Tv, Av või M) saadaolevaid funktsioone.
Link Lingid seotud teemadega lehekülgedele.
Ettevaatust

Hoiatus pildistamisel tõrgete vältimiseks.

Lisateave

Lisateave.

Nõuanded Näpunäide või nõuanne paremate võtete tegemiseks.
Veaotsing Veaotsingu nõuanne.

Peamised eeldused kasutusjuhiste juures ja näidisfotod

  • Enne juhiste järgimist veenduge, et toitelüliti oleks asendis Toite sisselülitamine ().
  • Toimingute kirjeldustes on eeldatud, et kõik menüü- ja kasutusmäärangud on algolekutes.
  • Käesolevas juhendis toodud joonistel on kujutatud kaamerat koos ühendatud RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM objektiiviga.
  • Kaameras kuvatavad ja juhendis kasutatud näidisfotod on esitatud ainult juhiste edasiandmise eesmärkidel.
  • Kui juhendis viidatakse EF- või EF-S-objektiividele, siis eeldatakse kinnitusadapteri kasutamist.