Punasilmsuse korrigeerimine

Korrigeerib automaatselt piltidele jäänud punaste silmadega alasid. Pildi saab salvestada uue failina.

  1. Valige [Taasesitus: Red-eye reduc./Taasesitus: Punasilmsuse korrigeerimine].

  2. Valige klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv pilt.

    • Vajutage pärast piltide valimist nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
    • Korrigeeritud pildialade ümber kuvatakse valged raamid.
  3. Valige [OK].

    • Pildi saab salvestada eraldi failina.

Hoiatus

  • Osasid pilte ei pruugita õigesti korrigeerida.