Energiasääst

Saate reguleerida ekraani, kaamera ja pildinäidiku (ekraani väljalülitamine, automaatne toite väljalülitamine, pildinäidiku väljalülitamine) automaatse väljalülitamise ajastust pärast seda, kui kaamerat pole kindla aja jooksul kasutatud.

  1. Valige [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst].

  2. Tehke valik.

Märkus

  • Isegi kui [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] on seatud olekusse [Disable/Keela], siis lülitub ekraan välja pärast määranguga [Display off/Ekraani väljalülitamine] määratud aja möödumist.
  • Kui režiimi [Seadistamine: Eco mode/Seadistamine: Ökonoomne režiim] olekuks on valitud [On/Sees], siis funktsioonide [Display off/Ekraani väljalülitamine] ja [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] määrangud ei oma toimet.