Hübriid-automaatrežiim

Režiim Hübriid-automaatrežiim võimaldab koostada lühifilmi päeva jooksul tehtud fotodest. Kaamera salvestab enne igat võtet 2–4 sekundi pikkused videoklipid, mis liidetakse hiljem kokkuvõttevideoks ().

 1. Seadke režiimiketas asendisse Hübriid-automaatrežiim.

 2. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Lugege sõnum läbi ning valige [OK].
  • Kadreerige võtted ja pildistage.

Märkus

 • Muljetavaldavate kokkuvõttevideote jäädvustamiseks suunake kaamera võtteobjektile umbes neli sekundit enne pildi tegemist.
 • Aku kestvus on selles režiimis väiksem kui režiimis Nutikas automaatrežiim, sest iga võtte juurde salvestatakse ka videoklipp.
 • Kokkuvõttevideot ei pruugita salvestada, kui sooritate võtte kohe pärast kaamera sisselülitamist, pärast režiimi Hübriid-automaatrežiim valimist või pärast kaameraga teiste toimingute tegemist.
 • Kaamera või objektiivi tööhelid ning värin salvestatakse kokkuvõttevideosse.
 • Kokkuvõttevideo pildikvaliteediks on HD 29,97 ks ALL-I NTSC puhul või 29,97 ks 25,00 ks ALL-I PAL puhul. See sõltub videosüsteemi seadest.
 • Kaamera ei anna helisignaali selliste toimingute puhul nagu päästikunupu pooleldi alla vajutamine või iseavaja kasutamine.
 • Kokkuvõttevideod salvestatakse järgmistel juhtudel eraldi videofailidena, isegi kui need jäädvustati samal päeval režiimis Hübriid-automaatrežiim.

  • Kui kokkuvõttevideo salvestusaeg jõuab 29 minuti ja 59 sekundini (see võidakse salvestada eraldi failidena ka juhul, kui selle maht ületab 4 GB).
  • Kui kokkuvõttevideo on kustutuskaitsega.
  • Kui suveaja, videosüsteemi või ajavööndi määranguid muudetakse.
 • Salvestatud katikuhelisid ei saa muuta ega kustutada.
 • Kui kasutate võteteks rakendust EOS Utility, siis määrake EOS Utilitys funktsiooni [Image saving location/Piltide salvestamise koht] olekuks [Computer and camera memory card/Arvuti ja mälukaart] või [Camera memory card only/Ainult mälukaart].

Kokkuvõttevideo tüüp

Kui pildistate režiimis Hübriid-automaatrežiim, siis jäädvustatakse nii fotod kui videoklipid, kuid saate määrata, kas kokkuvõttevideosse kaasatakse ka fotod.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Hübriid-automaatrežiim.

 2. Valige [Võtted: Digest type/Võtted: Kokkuvõttevideo tüüp].

 3. Tehke valik.

  • Include Stills (Lisa pildid)

   Kokkuvõttevideod sisaldavad ka fotosid.

  • No stills (Piltideta)

   Kokkuvõttevideod ei sisalda fotosid.