Kaardi vormindamine

Kui kaart on uus või kui see on eelnevalt vormindatud teise kaamera või arvutiga, siis vormindage kaart selle kaamera abil.

Ettevaatust

 • Kaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad pildid ja andmed. Kustutatakse ka kustutuskaitsega pildid, seega veenduge, et kaardil pole midagi vajalikku. Vajadusel laadige pildid enne kaardi vormindamist arvutisse või muule andmekandjale.
 1. Valige [Seadistamine: Format card/Seadistamine: Kaardi vormindamine].

 2. Vormindage kaart.

  • Valige [OK].
  • Madala taseme vormindamiseks vajutage nuppu INFO linnukese [Linnuke] lisamiseks käsule [Low level format/Madala taseme vormindamine], seejärel valige [OK].

Märkus

 • Ekraanil mälukaardi vormindamise ajal näidatav mälumaht võib olla väiksem kui kaardile märgitud maht.
 • Selles seadmes kasutatakse Microsoftilt litsentsitud exFAT tehnoloogiat.

NõuandedKaardi vormindamist nõudvad tingimused

 • Kaart on uus.
 • Kaart oli vormindatud erineva kaameraga või arvutiga.
 • Kaart on täis (seal on pildiandmeid või muud infot).
 • Kuvatakse kaardiga seotud veateade.

Madala taseme vormindamine

 • Viige läbi madala taseme vormindamine kui kaardi salvestus- või lugemiskiirus on aeglane või kui soovite kustutada kõiki kaardile salvestatud andmeid.

 • Kuna madala taseme vormindamine kirjutab kaardi kogu sisu üle, võtab vormindamine kauem aega, kui tavaline vormindamine.

 • Madala taseme vormindamise ajal valige vormindamise tühistamiseks [Cancel/Tühista]. Isegi sellel juhul on tavaline vormindamine juba lõpetatud ja kaarti saab tavalisel viisil kasutada.

Kaardi failivormingud

 • SD-/SDHC-kaardid vormindatakse vormingus FAT32. SDXC-kaardid vormindatakse vormingus exFAT.

 • exFAT-kaardile salvestatavad videod salvestatakse ühe failina (ilma neid mitmesse faili jagamata), isegi kui nende maht ületab 4 GB – seega võib videofaili suurus ületada 4 GB.

  Ettevaatust

  • Selle kaameraga vormindatud SDXC-kaarte ei pruugi olla võimalik kasutada teistes kaamerates. Samuti arvestage, et osad arvuti operatsioonisüsteemid või kaardilugejad ei pruugi tuvastada exFAT-vormingus kaarte.
  • Kaardi vormindamine või sealt andmete kustutamine ei pruugi andmeid täielikult kustutada. Pidage seda kaardi minemaviskamisel või müümisel meeles. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis vajadusel kaitske oma isiklikke andmeid, näiteks lõhkuge mälukaart.