Pildinäidiku kuva formaat

  1. Valige [Võtted: VF display format/Võtted: Pildinäidiku kuva formaat].

  2. Tehke valik.