Toite sisselülitamine

 • Toite sisselülitamine

  Kaamera lülitub sisse. Nüüd on võimalik jäädvustada fotosid ja videoid.

 • Toide väljas

  Kaamera on lülitatud välja ja ei toimi. Seadke toitelüliti sellesse asendisse, kui te kaamerat ei kasuta.

Märkus

 • Kui lülitate kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas pildi kaardile salvestamise ajal, siis kuvatakse [Saving.../Salvestamine...] ning kaamera lülitatakse välja pärast pildi salvestamist.

Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määramine

Kui lülitate kaamera sisse ning ekraanil kuvatakse menüü [Date/Time/Zone / Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd], siis seadistage määrangud Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd.

Ekraaniteadete keele määramine

Kasutajaliidese keele muutmiseks vt. Keel.

Aku laetuse taseme indikaator

Kui toitelüliti on asendis Toite sisselülitamine, kuvatakse aku laetuse taset.

Aku laetuse tase 3 Aku laetuse tase on piisav.
Aku laetuse tase 2 Aku laetuse tase on madal, aga kaamerat saab ikka kasutada.
Aku laetuse tase 1 Aku tühjeneb peagi (vilgub).
Aku laetuse tase 0 Laadige akut.

Märkus

 • Järgmiste toimingute tegemine tühjendab akut kiiremini.
  • Päästikunupu pikaks ajaks pooleldi alla vajutamine.
  • Iseteravustamise sagedane aktiveerimine ilma pilti tegemata.
  • Funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine.
  • Wi-Fi-funktsiooni või Bluetooth-funktsiooni kasutamine.
  • Ekraani sage kasutamine.
 • Võimalike võtete arv võib olla väiksem, sõltuvalt võttetingimustest.
 • Objektiivi toide tuleb kaamera akust. Osad objektiivid kulutavad akut rohkem kui teised.
 • Madala temperatuuriga keskkonnas ei pruugi pildistamine olla võimalik isegi piisava aku laetuse tasemega.