Menüütoimingud ja -määrangud

 1. (1) INFO-nupp
 2. (2) Kiirvaliku / määrangu nupp-nupp
 3. (3) Ekraan
 1. (4) MENU-nupp
 2. (5) -valimisketas (valija)

Menüükuva

Kuvatavad menüü vahelehed ja üksused sõltuvad võtterežiimist.

Tavavõtted

Video salvestamine

Loovvõtted

 1. (1) Alamvahelehed
 2. (2) Menüümäärangud
 1. (3) Menüü-üksused

Menüüde kasutamine

Kui määratud on [Ekraanitaseme määrangud: Menu display: Guided/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva: Juhistega]

 1. Kuvage põhivahelehed.

  • Kui vajutate nupule MENU, siis kuvatakse põhivahelehed (1) ning valitud vahelehe kirjeldus.
 2. Valige põhivaheleht.

  • Keerake põhivahelehtede vahel liikumiseks valijat Valija .
  • Põhivahelehtede vahetamiseks võite vajutada ka nuppu INFO.
 3. Avage menüükuva.

  • Vajutage menüü kuvamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Põhivahelehtede kuvasse naasmiseks vajutage nuppu MENU.
 4. Valige teisene vaheleht.

  • Kasutage teisese vahelehe valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv või keerake valijat Valija.
 5. Valige üksus.

  • Kasutage üksuse valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 6. Tehke valik.

  • Tehke klahvideÜles-klahvAlla-klahv või Vasakule-klahvParemale-klahv abil valik. (Osasid valikud saab teha klahvidega Üles-klahvAlla-klahv ning osasid klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv.)
  • Kehtivat määrangut tähistatakse siniselt.
 7. Tehke valik.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Kui muudate määrangut vaikeolekust, siis tähistatakse seda sinisega (saadaval ainult vahelehe [Võtted] menüü üksuste jaoks).
 8. Sulgege menüü.

  • Vajutage menüüst väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks kaks korda nuppu MENU.

Märkus

 • Edaspidi toodud menüüfunktsioonide kirjeldustes on eeldatud, et ekraanil on menüükuva.
 • Toimingu tühistamiseks vajutage nuppu MENU.

Kui määratud on [Ekraanitaseme määrangud: Menu display: Standard/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva: Standardne]

 1. Avage menüükuva.

  • Vajutage menüü kuvamiseks nuppu MENU.
 2. Valige vaheleht.

  • Vajutage põhivahelehtede vahel liikumiseks nuppu INFO (1).
  • Kasutage teisese vahelehe valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv või keerake valijat Valija.
  • Pärast seda on toimingud samad kui funktsiooni [Ekraanitaseme määrangud: Menu display: Guided/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva: juhistega] valimisel. Vt. Kui määratud on [Ekraanitaseme määrangud: Menu display: Guided/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva: juhistega], alates punktist 5.
  • Menüüst väljumiseks vajutage üks kord nuppu MENU.

Tuhmid menüü-üksused

Näide: kui määratud on [Highlight tone priority/Helendite toonieelistus]

Tuhmisid menüü-üksuseid ei saa määrata. Menüü-üksus on tuhm siis, kui teine funktsioonimäärang takistab selle kasutuselevõttu.

Saate kontrollida takistavat funktsiooni, kui valite tuhmi menüü-üksuse ja vajutate nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Kui tühistate takistava funktsiooni, siis muutub tuhm menüü-üksus valitavaks.

Ettevaatust

 • Osade tuhmide menüü üksuste takistavat funktsiooni ei pruugi saada kontrollida.

Märkus

 • Saate lähtestada menüüfunktsioonid vaikemäärangutele, kui valite menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] valiku [Basic settings/Põhimäärangud] ().