Päästiku töörežiim

 1. Valige [Võtted: Drive mode/Võtted: Päästiku töörežiim].

 2. Tehke valik.

 • [] Üksikvõte

  Päästikunupu lõpuni all hoidmisel toimub ainult üks võte.

 • [] Continuous shooting (Sarivõte)

  Kui hoiate päästikunuppu lõpuni allavajutatuna, siis pildistab kaamera pidevalt kiirusega max ligikaudu 6,5 võtet sekundis. Kui iseteravustamise toiminguks on määratud [Servo AF/Servoteravustamine], siis on sarivõtte maksimaalseks kiiruseks ligikaudu 3,5 võtet sekundis.

 • [] Iseavaja: 10 s/distantspäästik

 • [] Iseavaja: 2 s/distantspäästik

 • [] Iseavaja: sarivõte

  Lisateavet iseavaja kasutamise kohta leiate lõigust Iseavaja kasutamine. Lisateavet distantsvõtete kasutamise kohta leiate lõigust Distantsvõtted.