Iseavaja kasutamine

 1. Valige [Võtted: Drive mode/Võtted: Päästiku töörežiim].

 2. Tehke valik.

  • 10 sec. self-timer (10 s iseavaja)/10-sec. self-timer/remote control (10 s iseavaja / distantspäästik): võte toimub 10 s möödumisel.

   Võimalikud on ka distantsvõtted ().

  • 2 sec. self-timer (2 s iseavaja)/2-sec. self-timer/remote control (2 s iseavaja / distantspäästik): võte toimub 2 s möödumisel.

   Võimalikud on ka distantsvõtted ().

  • Iseavaja: sarivõte: 10 s möödumisel tehakse sarivõttega määratud arv võtteid

   Kasutage tehtavate võtete arvu (2–10) määramiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv. Distantsvõtted ei ole võimalikud.

  • Kui kaamera on seotud juhtmeta distantspäästikuga, siis kuvatakse ikoonid [10-sec. self-timer/remote control (10 s iseavaja / distantspäästik)] ja [2-sec. self-timer/remote control (2 s iseavaja / distantspäästik)] (eraldi müügil, ).
 3. Pildistage.

  • Teravustage võtteobjekt ja vajutage päästikunupp lõpuni alla.
  • Toimingu kontrollimiseks vaadake iseavaja signaaltuld, kuulake helisignaale või vaadake ekraanil loendatavaid sekundeid.
  • Iseavaja signaaltuli vilgub ligikaudu 2 s enne võtet kiiremini.

Ettevaatust

 • Määranguga [Iseavaja: sarivõte] muutub osadel võttetingimustel võtteintervall pikemaks, sõltuvalt pildikvaliteedist, välgu kasutamisest ning teistest teguritest.

Märkus

 • Režiimi [2 s iseavaja] saab kasutada võtte käivitamiseks ilma kaamerat puudutamata ning kaamera värisemise vältimiseks, kui see on kinnitatud statiivile vaikelu või pika säriajaga võtete tegemiseks.
 • Soovitame pärast iseavajaga pildistamist teravustamise ja särituse kontrollimiseks pilt taasesitada ().
 • Kui soovite iseavaja abil ennast pildistada, kasutage teravustamise lukustamist () objektile, mis asub võimalikult lähedal kohale, kus soovite ennast jäädvustada.
 • Iseavaja tühistamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 • Kui kaamera on lülitatud distantsvõtte režiimile, siis võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.