Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)

Objektiivi kujutisestabilisaator vähendab kaameravärina mõju võttel. Kui kasutate IS-lülitita IS-objektiive, siis objektiivi kujutisestabiliseerimise aktiveerimiseks seadke järgmisel viisil funktsiooni [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] olekuks [On/Sees]. Arvestage, et määrangut [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] ei kuvata, kui kasutate IS-lülitiga IS-objektiive. Sellisel juhul aktiveeritakse objektiivi IS-lüliti lülitamisel asendisse ON (SEES) objektiivi stabiliseerimisfunktsioonid.

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))].

 2. Tehke [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] valik.

  • [Off/Väljas]

   Kujutisestabiliseerimist ei kasutata.

  • [On/Sees]

   Kaameravärinat korrigeeritakse.

Ettevaatust

 • Osadel juhtudel ja teatud objektiivide kasutamisel ei suuda see tagada piisavat stabiliseerimist.

Märkus