Eelmisest taasesitusest jätkamine

  1. Valige [Taasesitus: View from last seen/Taasesitus: Kuva alates viimati nähtust].

  2. Tehke valik.

    • [Enable/Luba]: taasesitus jätkub viimasena kuvatud pildist (v.a kui olete just lõpetanud pildistamise).
    • [Disable/Keela]: kaamera taaskäivitamisel jätkub taasesitus alati kõige viimasena salvestatud pildist.