Ühendamine juhtmeta distantspäästikuga

Kaamera saab ühendada üle Bluetoothi ka juhtmeta distantspäästikuga BR-E1 (eraldi müügil, ) distantsvõteteks.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [Connect to Wireless Remote/ Juhtmeta distantspäästikuga ühendamine].

 3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 4. Siduge seadmed.

  • Kui kuvatakse menüü [Pairing/Sidumine], siis vajutage ja hoidke distantspäästiku BR-E1 nuppe W ja T samaaegselt vähemalt 3 s all.
  • Kui sõnum kinnitab, et kaamera on distantspäästikuga BR-E1 seotud, siis vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
 5. Seadistage kaamera distantsvõteteks.

  • Fotode pildistamisel valige päästiku tööreÅžiimiks [10 s iseavaja / distantspäästik] või [2-sec. self-timer/remote control (2 s iseavaja / distantspäästik)] ().
  • Video salvestamiseks määrake funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] olekusse [Enable/Luba].
  • Juhised pärast sidumist tehtavate toimingute kohta leiate juhtmeta distantspäästiku BR-E1 kasutusjuhendist.

Ettevaatust

 • Bluetooth-ühendus tarbib akuenergiat isegi pärast kaamera automaatse väljalülitamise funktsiooni aktiveerimist.

Märkus

 • Kui te ei kasuta Bluetoothi, siis soovitame valida sellefunktsiooni olekuks punktis 1 [Disable/Keela].

Sidumise tühistamine

Enne erineva distantspäästikuga BR-E1 sidumist kustutage kaamerast juba ühendatud distantspäästiku info.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [Connect to Wireless Remote/ Juhtmeta distantspäästikuga ühendamine].

 3. Valige [Delete connection information/Kustuta ühenduse info].

 4. Valige [OK].