Erivõtete režiim

Kaamera valib automaatselt sobilikud määrangud kui valite võtterežiimi vastavalt võtteobjektile või stseenile.

* Stseen tähistab ingliskeelseid sõnu Special Scene (erivõte).

  1. Seadke režiimiketas asendisse .

  2. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  3. Valige võtterežiim.

    • Kasutage võtterežiimi valimiseks valijat Valija või klahve Üles-klahvAlla-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Märkus

  • Saate samuti määrata võtterežiimi menüüst [: Shooting mode/: Võtterežiim].
  • Kui funktsioon [Ekraanitaseme määrangud: Mode guide/Ekraanitaseme määrangud: Režiimide juhised] on seatud olekusse [Disable/Keela], siis vajutage pärast punkti 1 juhiste järgmimist kiirvaliku menüü avamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp, valige valijaga Valija või klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv võtterežiim, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Režiimis SCN kasutatavad võtterežiimid

Võtterežiim
Portree Toit
Maastik Öine portree
Sport Käest tehtav öövõte
Panoraamimine HDR taustavalgustuse juhtimine
Lähivõte Vaikne režiim