Iseteravustamise toiming

Valige iseteravustamise toiming, mis sobib pildistamise tingimuste või pildistatava objektiga. Tavavõtterežiimides määratakse vastava võtterežiimi jaoks optimaalne iseteravustamise toiming.

 1. Keerake režiimiketas loovvõtete režiimile.

 2. Määrake teravustamisrežiimiks AF.

  • Ilma teravustamisrežiimi lülitita RF-objektiivid

   Määrake funktsiooni [Võtted: Focus mode/Võtted: Teravustamise režiim] olekuks [AF].

  • Teravustamisrežiimi lülitiga RF-objektiivid

   Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse AF.

 3. Valige [Võtted: AF operation/Võtted: Iseteravustamise toiming].

 4. Tehke valik.

  • Vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.

   : Lukustuv teravustamine

   : Servoteravustamine

Lukustuv teravustamine paigalolevate objektide pildistamiseks

See iseteravustamise toiming sobib paigalolevate objektide teravustamiseks. Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustab kaamera objekti vaid kord.

 • Kui võtteobjekt on teravustatud, siis muutub iseteravustamispunkt roheliseks ning kaamera annab helisignaali. Kui teravustada ei ole võimalik, siis muutub iseteravustamispunkt oranžiks.
 • Kui hoiate päästikunuppu pooleldi all, siis jääb teravus lukustatuks, mis võimaldab kadreerida võtte enne pildi tegemist ümber.
 • Lisateavet sarivõtte kiiruse kohta leiate lõigust Päästiku töörežiim.

Märkus

 • Kui [Seadistamine: Beep/Seadistamine: Helisignaal] määrata olekusse [Disable/Keela], siis teravuse saavutamisel helisignaali ei kostu.
 • Kui kasutate objektiivi, mis toetab elektroonilist käsitsi teravustamist, siis vt. lõiku Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine.

Pildistamine teravustamise lukustusega

Teravustamise lukustusega pildistamisel kasutate lukustuvat teravustamist fikseeritud iseteravustamispunkti ning kadreerite seejärel enne võtte tegemist kaadri ringi. Kui vajutate teravustamiseks päästikunupu poolenisti alla, siis on toimingud järgmised.

 1. Suunake iseteravustamispunkt teravustatavale võtteobjektile, seejärel vajutage päästikunupp pooleldi alla.

 2. Pärast seda kui iseteravustamispunkt süttib roheliselt, hoidke päästikunuppu pooleldi all ning kadreerige võte ringi.

 3. Pildistamiseks vajutage päästikunupp lõpuni alla.

Servoteravustamise režiim liikuvate objektide pildistamiseks

See iseteravustamise toiming sobib liikuvate objektide teravustamiseks. Päästikunupu pooleldi allavajutatuna hoidmine tagab objekti pideva teravustamise.

 • Kui võtteobjekt on teravustatud, siis muutub teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunkt siniseks. Helisignaal ei kostu isegi teravustamise õnnestumisel.
 • Säri määratakse pildistamise hetkel.
 • Lisateavet sarivõtte kiiruse kohta leiate lõigust Päästiku töörežiim.

Ettevaatust

 • Sõltuvalt kasutatavast objektiivist, kaugusest võtteobjektini ning võtteobjekti kiirusest ei pruugi kaameral teravustamine õnnestuda.
 • Sarivõtte ajal suumimine võib viia objektiivi fookusest välja. Kõigepealt suumige, seejärel kadreerige võte ringi ja pildistage.

Iseteravustamise lisavalgusti

Kui vajutate vähese valguse tingimustes või sarnases olukorras päästikunupu pooleldi alla, siis võib iseteravustamise lisavalgusti (, ) süttida iseteravustamise hõlbustamiseks.

 • Speedlite-välklambi kasutamisel seadistage funktsioon Speedlite-välklambis vastavalt vajadusele.

Ettevaatust

 • Kui iseteravustamise toiminguks on määratud [Servo AF/Servoteravustamine], siis välklamp ei aktiveeri iseteravustamise lisavalgustit.

Märkus

 • Iseteravustamise lisavalgusti aktiveerimise keelamiseks seadke [Võtted: AF-assist beam firing/Võtted: Iseteravustamise lisavalgusti aktiveerimine] olekusse [Disable/Keela].