Heli salvestus

Videovõtetel saate salvestada heli kaamera seesmise mikrofoniga või välise mikrofoniga. Samuti saate vabalt reguleerida helisalvestuse taset.

Kasutage heli salvestuse funktsioonide määramiseks funktsiooni [Võtted: Sound rec./Võtted: Heli salvestus].

Ettevaatust

 • Wi-Fi toimingute helid võidakse salvestada seesmiste või väliste mikrofonide poolt. Heli salvestamisel ei ole juhtmeta ühenduse funktsiooni kasutamine soovitatav.
 • Kui ühendate kaameraga välise mikrofoni, siis sisestage pistik kindlasti lõpuni sisse.
 • Kaamera seesmine mikrofon salvestab ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Ärge ühendage kaamera välise mikrofoni sisendliidesesse muid seadmeid peale välise mikrofoni.

Märkus

 • TavavõttereÅžiimides on funktsiooni [Sound recording/Heli salvestus] jaoks valitavad määrangud [On/Sees] ja [Off/Väljas]. Salvestustaseme automaatseks reguleerimiseks valige määranguks [On/Sees].
 • Heli väljastatakse ka siis, kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese kaudu televiisoriga, v.a kui [Sound rec./Heli salvestus] määranguks on valitud [Disable/Keela].
 • Heli salvestatakse diskreetimissagedusega 48 kHz/16-bitti.

Heli salvestus / helisalvestuse tase

 • Auto (Automaatne)

  Helisalvestuse taset reguleeritakse automaatselt. Automaatne taseme juhtimine toimib automaatselt vastavalt helitugevusele.

 • Manual (Käsitsi)

  Saate reguleerida helisalvestuse taset vastavalt vajadusele.

  Valige [Rec. level/Salv. tase], vaadake tasememõõdikut ning vajutage samal ajal helisalvestuse taseme reguleerimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv. Vaadake maksimaalse helitugevuse läveindikaatorit ning reguleerige tase nii, et tasememõõdik süttib valju heli korral mõned korrad näidu “12” (-12 dB) juures. Kui see ületab “0,” siis heli salvestatakse moonutatult.

 • Disable (Keela)

  Heli ei salvestata.

Tuulefilter

Määrake tuulistes kohtades tuulemüra automaatseks vähendamiseks määrang [Enable/Luba]. See aktiveeritakse ainult kaamera seesmise mikrofoni kasutamisel. Tuulefiltri kasutamisel vähendatakse ka osade madalate bassihelide tugevust.

Summuti

See funktsioon vähendab automaatselt helimoonutusi, mis on põhjustatud tugevast mürast. Kui määrasite [Sound rec./Heli salvestus] määranguks [Auto/Automaatne] või [Manual/Käsitsi] ning heli on moonutatud, siis valige määrang [Enable/Luba].