Pildiotsingu tingimuste määramine

Pildikuva on võimalik filtreerida vastavalt teie poolt määratud otsingutingimustele. Pärast piltide otsingutingimuste määramist saate taasesitada ainult leitud pilte.

Filtreeritud piltidele saab ka seada kustutuskaitse, hinnangu, neid kustutada, esitada slaidiseansiga ning rakendada teisi toiminguid.

 1. Valige [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine].

 2. Määrake otsingutingimused.

  • Tehke klahvide Üles-klahvAlla-klahv abil valik.
  • Tehke klahvide Vasakule-klahvParemale-klahv abil valik.
  • Valikust vasakule lisatakse linnuke [Linnuke] (1). (Määratakse otsingutingimuseks.)
  • Kui valite valiku ja vajutate nuppu INFO, siis linnuke [Linnuke] eemaldatakse (mis tühistab otsingutingimuse).
  Valik Kirjeldus
  Hinnang Kuvab pildid valitud (hinnangu) tingimusega.
  Kuupäev Kuvab valitud võttekuupäevaga pildid.
  Kaust Kuvab valitud kaustas olevad pildid.
  Kustutuskaitse Kuvab pildid valitud (kustutuskaitse) tingimusega.
  Faili tüüp (1) Kuvab valitud failitüübiga pildid.
  Faili tüüp (2) Kuvab kokkuvõttevideod.
 3. Rakendage otsingutingimused.

  • Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp ning lugege kuvatav sõnum läbi.
  • Valige [OK].

   Otsingutingimus rakendatakse.

 4. Kuvage leitud pildid.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.

   Taasesitatakse ainult määratud tingimustele vastavad (filtreeritud) pildid.

   Piltide kuvamise filtri kasutamisel on ekraanikuval kollane välisraam (2).

Otsingutingimuste kustutamine

Kuvage punkti 2 menüü, seejärel vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, et eemaldada kõik otsingutingimused.

Ettevaatust

 • Kui otsingutingimustele ei vasta ükski pilt, siis punktis 3 nupu Kiirvaliku / määrangu nupp vajutamine ei oma toimet.

Märkus

 • Kui kasutate toite-, kaardi- või pilditöötlustoiminguid, siis võidakse otsingutingimused kustutada.
 • Menüü [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Otsingutingimuste määramine] kuvamisel võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.