HDMI-eraldusvõime

Määrake pildi väljunderaldusvõime, kui kaamera on ühendatud HDMI-kaabli abil televiisoriga või välise salvestusseadmega.

 1. Valige [Seadistamine: HDMI resolution/Seadistamine: HDMI-eraldusvõime].

 2. Tehke valik.

  • Auto (Automaatne)

   Pildid kuvatakse automaatselt optimaalse lahutusega vastavalt ühendatud televiisori ekraanile.

  • 1080p

   Väljundsignaali eraldusvõime on 1080p. Valige see, kui soovite vältida kuvamis- või viiteprobleeme, mis tekivad kaamerapoolsel eraldusvõime vahetamisel.