Video suunainfo muutmine

Saate muuta käsitsi video suunainfot (mis määrab üleval oleva külje).

  1. Valige [Taasesitus: Change mov rotate info/Taasesitus: Video pööramisinfo muutmine].

  2. Valige video.

    • Valige klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv video, mille suunainfot soovite muuta.
  3. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

    • Kui üleval vasakul kuvatakse kaamera suunaikooni, siis vajutage üleval oleva külje määramiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Märkus

  • Videoid esitatakse kaameras horisontaalselt, sõltumata seadest [Seadistamine: Add Video rotate info /Seadistamine: Video pööramisinfo lisamine] ().