Pildi taasesitus

Ühe pildi kuva

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
  • Kuvatakse viimasena jäädvustatud või vaadatud pilt.
 2. Sirvige pilte.

  • Piltide vaatamiseks alates viimasest pildist vajutage klahvi Vasakule-klahv. Piltide vaatamiseks kõige esimesest (vanemast) vajutage klahvi Paremale-klahv.
  • Infokuva muutub iga kord, kui vajutate nuppu INFO.

  Infot ei kuvata

  Põhiinfo kuva

  Võtteinfo kuva

 3. Lõpetage pildi taasesitus.

  • Vajutage pildi taasesituse režiimist väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks nuppu Taasesitus.

Märkus

 • RAW-kujutiste kohta, mis on jäädvustatud muu [Võtted: Still img aspect ratio/Võtted: Pildi kuvasuhe] määranguga kui [3:2], kuvatakse kujutiseala jooned ().
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse ainult filtreeritud pildid.

Võtteinfo kuva

Võtteinfo kuva () kuvamisel saate vajutada nuppu INFO ning muuta ekraani allservas kuvatavat võtteinfot järgmisel viisil. Samuti saab kuvatavat infot kohandada menüüst [Taasesitus: Playback information display/Taasesitus: Taasesituse infokuva] ().