Ettevaatusabinõud käsitsemisel

Kaamera eest hoolitsemine

 • Käesolev kaamera on täppisaparaat. See ei talu mahapillamist ega põrutusi.
 • Kaamera ei ole veekindel ja seda ei saa vee all kasutada. Kui kaamera saab märjaks, siis võtke kohe ühendust Canoni hooldusesindusega. Pühkige veetilgad kuiva ja puhta lapiga ära. Kui kaamera on olnud soolase õhu käes, siis pühkige seda puhta ja niiske lapiga.
 • Kaamerat ei tohi kunagi jätta tugeva magnetvälja allika, näiteks magneti või elektrimootori lähedusse. Ärge hoidke ega kasutage kaamerat tugevat elektromagnetvälja tekitavate seadmete (näiteks saateantennid) lähedal. Tugev magnetväli võib põhjustada tõrkeid kaamera töös või hävitada pildiandmeid.
 • Ärge jätke kaamerat kuuma kohta, näiteks otse päikese käes seisvasse autosse. Ülekuumenemine võib põhjustada tõrkeid kaamera töös.
 • Kaameras on kasutusel täppiselektroonika. Ärge püüdke kunagi kaamerat ise lahti monteerida.
 • Ärge blokeerige katiku ribasid sõrmega või muude esemetega. See võib põhjustada rikkeid.
 • Kasutage objektiivilt, pildinäidikult ja teistelt osadelt tolmu eemaldamiseks eraldi müüdavat puhumispirni. Ärge kasutage kaamera korpuse või optika puhastamiseks orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid. Kui mustust ei õnnestu eemaldada, pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 • Kaamera kontakte ei tohi sõrmedega puudutada. Kontaktid võivad seeläbi korrodeeruda. Korrodeerunud kontaktid võivad häirida kaamera tööd.
 • Sooja ruumi tuues kondenseerub külmale kaamerale ja kaamera seesmistele osadele niiskus. Selle vältimiseks asetage kaamera kõigepealt õhukindlasse kilekotti ja ärge avage kotti enne, kui kaamera on soojenenud.
 • Kui kaamerasse tekib kondensatsiooni, siis kahjustuste vältimiseks ärge kasutage kaamerat ega eemaldage objektiivi, kaarti või akut. Lülitage kaamera välja ning oodake enne kasutamist, kuni niiskus on täielikult aurustunud. Isegi kui kaamera on täielikult kuiv, aga seest külm, siis ärge eemaldage objektiivi, kaarti või akut niikaua, kuni kaamera on kohandunud ümbritseva keskkonna temperatuuriga.
 • Kui kaamerat ei kasutata pika aja vältel, siis eemaldage aku ja hoidke kaamerat jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas. Isegi kui kaamera on sobivas hoiukohas, vajutage aeg-ajalt päästikunupule, et kontrollida, kas kaamera on töökorras.
 • Vältige kaamera säilitamist selliste kemikaalide läheduses, mis võivad põhjustada oksüdeerumist ja roostet (ärge hoidke kaamerat näiteks keemialaboris).
 • Pärast pikaajalist hoidmist kontrollige kaamera tööd. Pikaajalise hoidmise järel või enne kaamera olulistel sündmustel kasutamist või enne olulist reisi kontrollige hoolikalt kaamera tööd või viige ta kontrolliks lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 • Kaamera võib muutuda pärast korduvat sarivõtte kasutamist või fotode/videote salvestamist pika aja vältel kuumaks. See ei ole rike.
 • Kui kaadri kujutiseala sees või sellest väljas on ere valgusallikas, siis võib piltidele tekkida otsesest valgusest põhjustatud defekte.
 • Kui pildistate vastu valgust, siis hoidke päike piisavalt vaatenurgast eemal. Hoidke alati eredad valgusallikad, näiteks päike, laserid ning muud intensiivsed tehisvalgusallikad, pildialast eemal ning mitte selle läheduses. Koondatud intensiivne valgus võib põhjustada suitsu või vigastada kujutisesensorit või muid kaamera seesmisi osi.
 • Kui te ei pildista, siis kinnitage objektiivi otsese päikesevalguse sisenemise takistamiseks objektiivi kork.

Ekraan ja pildinäidik

Järgmised asjaolud ei mõjuta kaameraga jäädvustatud kujutisi.

 • Kaamera ekraan ja pildinäidik on kõrgtehnoloogilised tooted enam kui 99,99% toimiva piksliga. Sellest hoolimata võivad ekraanil olla mõned mittetoimivad, mustad, punased või teist värvi pikslid (punktid), mida võib olla kuni 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest. See ei ole rike.
 • Kui ekraan on pikka aega sisse lülitatud, võib sellele tekkida varasema kujutise osaline põlemisjälg. See on aga ajutine ja kaob, kui kaamerat mõni päev mitte kasutada.
 • Ekraan võib tunduda madalatel temperatuuridel veidi aeglane või paista kõrgetel temperatuuridel must, kuid toatemperatuuril ekraani tööomadused taastuvad.

Kaardid

Kaardi ja sinna salvestatud andmete kaitsmiseks pidage silmas järgmist.

 • Ärge kukutage kaarti maha, painutage seda või laske sellel märjaks saada. Ärge avaldage sellele liigset jõudu, raputage seda või jätke vibreerivasse keskkonda.
 • Ärge puudutage kaardi elektroonikakontakte sõrmede või metallesemetega.
 • Ärge kinnitage kaardile kleebiseid vms.
 • Ärge hoidke ega kasutage kaarte tugeva magnetvälja allikate (televiisor, kõlarid, püsimagnetid) või magnetite toimealas. Vältige kohti, kus võib koguneda staatiline elekter.
 • Ärge jätke kaarte päikese kätte ega küttekehade lähedusse.
 • Säilitage kaarti ümbrises.
 • Ärge hoidke kaarti kuumas, tolmuses või niiskes hoiukohas.
 • Kaardid võivad muutuda pikaajalist ja korduvat sarivõtte kasutamist või fotode/video salvestamist kuumaks. See ei ole rike.

Objektiiv

 • Vältimaks objektiivi läätse pinna ja kontaktide (1) vigastusi hoidke kaamera küljest võetud objektiivi tagakorgiga kaetult tasasel pinnal esiläätsega allapoole.

Kujutisesensori määrdumine

 • Kujutisesensorilt pildile jääva tolmu või mustuse eemaldamiseks saate kasutada eraldi müüdavat puhumispirni.
 • Lisaks väljast kaamerasse sattuvale tolmule võib üksikjuhtudel sensori esipinnale kleepuda kaamera sisedetailide määre.
 • Kui pildile jäävad nähtavad plekid, on soovitatav lasta sensorit puhastada lähimas Canoni hoolduskeskuses.