Ühendamine nutitelefoniga

Kui seote kaamera Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga, siis saate teha järgmisi toiminguid.

 • Luua Wi-Fi-ühenduse ainult nutitelefoni abil ().
 • Luua Wi-Fi-ühenduse kaameraga isegi siis, kui see on välja lülitatud ().
 • Lisada piltidele nutitelefonist hangitud GPS-infot ().
 • Juhtida kaamerat distantsilt nutitelefonist ().

Kui ühendate kaamera nutitelefoniga üle Wi-Fi, siis saate teha ka järgmisi toiminguid.

 • Sirvida ja salvestada kaameras olevaid pilte nutitelefoni ().
 • Juhtida kaamerat distantsilt nutitelefonist ().
 • Saata pilte kaamerast nutitelefoni ().

Bluetoothi ja Wi-Fi sisselülitamine nutitelefonis

Lülitage nutitelefoni määrangute menüüst Bluetooth ja Wi-Fi sisse. Arvestage, et kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi seadete kuvast.

Märkus

Rakenduse Camera Connect installimine nutitelefoni

Android- või iOS-nutitelefoni peab olema eelnevalt installitud spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval).

 • Kasutage nutitelefoni operatsioonisüsteemi uusimat versiooni.
 • Rakenduse Camera Connect saab installida Google Playst või App Store'ist. Google Playsse või App Store’i liikumiseks on võimalik kasutada ka QR-koode, mis kuvatakse kaamera sidumisel või ühendamisel üle Wi-Fi nutitelefoniga.

Märkus

 • Lisateavet rakenduse Camera Connect poolt toetatud operatsioonisüsteemide kohta leiate rakenduse Camera Connect allalaadimise saidilt.
 • Selles juhendis toodid näidismenüüd ja muud detailid ei pruugi vastata täielikult kasutajaliidese üksustele pärast kaamera püsivara värskendamist või rakenduse Camera Connect, Androidi või iOS-i värskendamist.

Ühendamine Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga üle Wi-Fi

 • Tegevused kaameras (1)

  1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  4. Tehke valik.

   • Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
   • Kui rakendust Camera Connect pole installitud, siis valige [Android] või [iOS], skaneerige kuvatav QR-kood nutitelefoniga, et liikuda nutitelefonis Google Playsse või App Store'i ning installige rakendus Camera Connect.
  5. Valige [Pair via Bluetooth/Seo Bluetoothiga].

   • Vajutage sidumise käivitamiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

   • Algselt kasutatud nutitelefonist erineva nutitelefoniga sidumiseks valige ülal toodud kuvast [OK].

 • Tegevused nutitelefonis (1)

  1. Käivitage rakendus Camera Connect.

   • Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid, valige sidumiseks kaamera.
 • Tegevused kaameras (2)

  1. Valige [OK].

  2. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

   • Sidumine on nüüd lõpetatud ning kaamera on ühendatud nutitelefoniga ühe Bluetoothi.
   • Kui nutitelefonis kuvatakse teade, siis kasutage nutitelefoni näidatud viisil.

  Ettevaatust

  • Kaamerat ei saa ühendada korraga üle Bluetoothi kahe või enama seadmega. Kui soovite lülitada Bluetooth-ühenduse teisele nutitelefonile, siis vt. lõiku Ühendusmäärangute muutmine või kustutamine.
  • Bluetooth-ühendus tarbib akuenergiat isegi pärast kaamera automaatse väljalülitamise funktsiooni aktiveerimist. Seetõttu võib kaamera aku laetuse tase kaamera kasutamisel olla madal.
  • Sidumise veaotsing
  • Kui hoiate nutitelefonis eelnevalt seotud kaamerate teavet, siis võib see takistada nutitelefoni sidumist selle kaameraga. Enne uuesti sidumise proovimist eemaldage eelnevalt seotud kaamerate teave nutitelefoni Bluetooth-määrangute menüüst.

  Märkus

  • Kui Bluetooth-ühendus on loodud, siis saate kasutada kaamerat piltide saatmiseks nutitelefoni ().
 • Tegevused nutitelefonis (2)

  1. Puudutage rakenduse Camera Connect funktsiooni.

   • Rakenduse Camera Connect põhifunktsioonid leiate lõigust Rakenduse Camera Connect põhifunktsioonid.
   • Wi-Fi-ühenduse algatamiseks puudutage rakenduse Camera Connect funktsiooni.
   • Pärast Wi-Fi-ühenduse loomist kuvatakse valitud funktsiooni kuva.
   • Kaamera ekraanil kuvatakse [NutitelefonWi-Fi on/Nutitelefon Wi-Fi sees].
 • Wi-Fi-ühendus Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga on nüüd loodud.

  • Wi-Fi-ühenduse katkestamise juhised leiate lõigust Wi-Fi-ühenduste katkestamine.
  • Wi-Fi-ühenduse katkestamisel lülitub kaamera Bluetooth-ühendusele.
  • Uuesti ühendamiseks üle Wi-Fi käivitage rakendus Camera Connect ning puudutage kasutatavat funktsiooni.
 • Menüü [Nutitelefon Wi-Fi on/Nutitelefon Wi-Fi sees]

  • Disconnect,exit (Katkesta ühendus, välju)

   • Katkestab Wi-Fi-ühenduse.
  • Confirm set. (Määrangute kontroll)

   • Võimaldab kontrollida määranguid.
  • Error details (Vea üksikasjad)

   • Kui tekib Wi-Fi-ühenduse viga, siis saate kontrollida vea andmeid.

Rakenduse Camera Connect põhifunktsioonid

Pildid kaameras

 • Pilte saab sirvida, kustutada või hinnata.
 • Pilte saab salvestada nutitelefoni.
 • Nutitelefonist on võimalik rakendada RAW-kujutistele efekte (Loovvõtete abifunktsioon).

Distantsvõtted reaalajavaate võtterežiimis

 • Saate vaadata kaamera pilti nutitelefonist ning sooritada samas distantsvõtteid.

Automaatne edastamine

 • Lubab kaamera ja rakenduse määrangute seadistamise võtete automaatseks edastamiseks ().

Bluetoothi distantspäästik

 • Lubab kaamera distantsjuhtimise üle Bluetoothi ühendatud nutitelefonist. (Pole saadaval, kui kaamera on ühendatud üle Wi-Fi.)
 • Kui kasutate Bluetoothi distantspäästiku funktsiooni, siis lülitatakse automaatne väljalülitamine välja.

Kaameramäärangud

 • Kaameramääranguid saab muuta.

Saate kontrollida teisi funktsioone rakenduse Camera Connect põhikuvast.

Wi-Fi-ühenduse loomine kui kaamera on väljalülitatud

Isegi kui kaamera toitelüliti on asendis Toide väljas, siis niikaua kui kaamera on seotud üle Bluetoothi nutitelefoniga, saate kasutada nutitelefoni Wi-Fi-ühenduse loomiseks ning kaameras olevate piltide sirvimiseks või teiste toimingute tegemiseks.

Kui eelistate väljalülitatud kaameraga üle Wi-Fi ühendust mitte luua, siis määrake kas [Airplane mode/Lennukirežiim] olekusse [On/Sees] või määrake [Bluetooth settings/Bluetoothi määrangud] olekusse [Disable/Keela].

Ettevaatust

 • Seda funktsiooni ei saa enam kasutada, kui juhtmeta määrangud lähtestatakse või ühendusinfo kustutatakse nutitelefonist.

Sidumise tühistamine

Tühistage nutitelefoniga sidumine järgmisel viisil.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
 3. Valige [Edit/delete device/Seadme muutmine/kustutamine].

 4. Valige nutitelefon, millega sidumist soovite tühistada.

  • Hetkel kaameraga seotud nutitelefonid on sildiga [Bluetooth].
 5. Valige [Delete connection information/Kustuta ühenduse info].

 6. Valige [OK].

 7. Kustutage kaamerainfo nutitelefonist.

  • Kustutage nutitelefoni Bluetoothi määrangute menüüst nutitelefoni salvestatud kaamerainfo.

Wi-Fi-ühendus ilma Bluetoothi kasutamata

 • Tegevused kaameras (1)

  1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

   • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
  3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  4. Tehke valik.

   • Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
  5. Valige [Connect via Wi-Fi/Ühenda üle Wi-Fi].

  6. Kontrollige üle ja jätke meelde SSID (võrgu nimi) ja parool.

   • Kontrollige üle kaameras kuvatav SSID (1) ja Password (Parool) (2).
   • Kui määrate [Wi-Fi settings/Wi-Fi-määrangud] alt määrangu [Password/Parool] olekuks [None/Puudub], siis parooli ei kuvata ega nõuta ().

  Märkus

  • Kui valite 6 [Switch network/Vaheta võrku], siis saate luua Wi-Fi-ühenduse pääsupunkti kaudu ().
 • Tegevused nutitelefonis

  1. Kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks nutitelefoni.

   Nutitelefoni ekraan (näidis)

  2. Käivitage rakendus Camera Connect ning siduge kaameraga.

 • Tegevused kaameras (2)

  1. Valige [OK].

Wi-Fi-ühendus nutitelefoniga on nüüd loodud.

Märkus

 • Wi-Fi kaudu ühendamisel saate saata taasesituse ajal pildid kiirvaliku menüüst nutitelefoni ().

Automaatne piltide edastamine pärast võtet

Võtted saab saata automaatselt nutitelefoni. Enne nende juhiste järgmimist kontrollige, et kaamera ja nutitelefon oleks üle Wi-Fi ühendatud.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi settings/Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-määrangud].

 2. Valige [Send to smartphone after shot/Saada pärast võtet nutitelefoni].

 3. Määrake [Auto send/Automaatne saatmine] olekuks [Enable/Luba].

 4. Määrake [Size to send/Saadetav suurus].

 5. Pildistage.

Piltide saatmine kaamerast nutitelefoni

Saate kasutada kaamerat, et saata pilte üle Bluetoothi (ainult Android-seadmed) või üle Wi-Fi ühendatud nutitelefoni.

 1. Valige taasesituse režiim.

 2. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 3. Valige [Nutitelefon Send images to smartphone/Nutitelefon Piltide saatmine nutitelefoni].

  • Kui viite selle toimingu läbi Bluetoothi ühenduse ajal, siis kuvatakse vastav teade, ning ühendus lülitub Wi-Fi peale.
 4. Tehke soovitud saatmisvalikud ja saatke pildid.

(1) Piltide ükshaaval saatmine

 1. Valige saadetav pilt.

  • Keerake saadetava pildi valimiseks valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Pildi valimiseks pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register).
 2. Valige [Send img shown/Saada kuvatav pilt].

  • Määranguga [Size to send/Saadetav suurus] on võimalik valida saadetava pildi suurus.
  • Videote saatmisel saate valida videote pildikvaliteedi valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].

(2) Mitme valitud pildi saatmine

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send selected/Saada valitud].

 3. Valige saadetavad pildid.

  • Keerake saadetava pildi valimiseks valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Piltide valimiseks 3 pildi pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register). Ühe pildi kuvasse naasmiseks vajutage nuppu Suurendamine.
  • Pärast saadetavate piltide valimist vajutage nuppu MENU.

   Kui kuvatakse sõnum, siis valige [OK].

 4. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].

 5. Valige [Send/Saada].

(3) Piltide määratud vahemiku saatmine

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send range/Vahemiku saatmine].

 3. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.
  • Valiku tühistamiseks korrake selle punkti juhiseid.
  • Pildiregistris olevate piltide arvu muutmiseks vajutage nuppu Register või Suurendus/vähendus.
 4. Kinnitage vahemik.

  • Vajutage nuppu MENU.

   Kui kuvatakse sõnum, siis valige [OK].

 5. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 6. Valige [Send/Saada].

(4) Kõikide kaardil olevate piltide saatmine

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send all card/Saada kogu kaart].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 4. Valige [Send/Saada].

(5) Otsingutingimustele vastavate piltide saatmine

Saate saata korraga kõik pildid, mis vastavad funktsiooniga [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] määratud tingimustele. Lisateavet funktsiooni [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] kohta leiate lõigust Pildiotsingu tingimuste määramine.

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send all found/Saada kõik leitud].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 4. Valige [Send/Saada].

Piltide edastamise lõpetamine

Ettevaatust

 • Piltide edastamise ajal ei saa pildistada isegi kaamera päästikunupu vajutamisel.

Märkus

 • Pildiedastuse ajal selle tühistamiseks valige [Cancel/Tühista].
 • Saate valida kuni 999 faili korraga.
 • Soovitame Wi-Fi-ühenduse ajaks keelata nutitelefoni energiasäästufunktsiooni.
 • Fotode jaoks vähendatud suuruse valimine kehtib kõikidele sellel ajal saadetud fotodele. Arvestage, et Väike 2-formaadis fotode suurust ei vähendata.
 • Videote jaoks tihendamise valimine kehtib kõikidele sellel ajal saadetud videotele.
 • Kui kasutate kaamerat akutoitel, siis veenduge, et see oleks täielikult laetud.

Wi-Fi-ühenduste katkestamine

Valige menüüst [NutitelefonWi-Fi on/NutitelefonWi-Fi sees] valik [Disconnect,exit/Katkesta ühendus, välju].

 • Kui menüüd [NutitelefonWi-Fi on/NutitelefonWi-Fi sees] ei kuvata, siis valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection/Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].
 • Valige [Disconnect,exit/Katkesta ühendus, välju], seejärel valige kinnitusdialoogist [OK].

Määrangud piltide vaatamise lubamiseks nutitelefonidest

Pilte saab määrata pärast Wi-Fi-ühenduse katkestamist.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [Connect to smartphone/ Ühenda nutitelefoniga].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
 3. Valige [Edit/delete device/Seadme muutmine/kustutamine].

 4. Valige nutitelefon.

  • Valige nutitelefoni nimi, mille jaoks soovite teha pildid vaadatavaks.
 5. Valige [Viewable imgs/Vaadatavad pildid].

 6. Tehke valik.

  • Valige määrangu menüü kuvamiseks [OK].

  [All images/Kõik pildid]

  • Kõik kaardile salvestatud pildid on vaadatavad.

  [Images from past days/Viimaste päevade pildid]

  • Saate määrata vaadatavad pildid kuupäevapõhiselt. Saate valida kuni üheksa päeva tagasi tehtud pildid.
  • Kui valite [Images shot in past days/Viimaste päevade pildid], siis kuvatakse ainult valitud päevade arvu võrra vanad pildid (ja uuemad). Valige klahvidega Üles-klahvAlla-klahv päevade arv, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Pärast [OK] valimist on vaadatavad pildid määratud.

  Ettevaatust

  • Kui [Viewable imgs/Vaadatavad pildid] määranguks on seatud midagi muud kui [All images/Kõik pildid], siis distantsvõtted ei ole võimalikud.

  [Select by rating/Hinnangu alusel]

  • Määrake vaadatavad pildid hinnangu lisamise alusel (kas hinnang on lisatud või mitte) või hinnangu tüübi alusel.
  • Pärast hinnangu tüübi valimist on vaadatavad pildid määratud.

  [File number range/Failinumbrite vahemik] (vahemiku valimine)

  • Valige esimene ja viimane failinumbrite alusel järjestatud pilt, mida saab vaadata.

   1. Vajutage piltide valimise kuva kuvamiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp. Kasutage piltide valimiseks valijat Valija või klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.

    Pildi valimiseks pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register).

   2. Valige vahemiku esimene pilt (1).
   3. Vajutage klahvi Paremale-klahv ning valige vahemiku viimane pilt (2).
   4. Valige [OK].

Ettevaatust

 • Kui salvestate distantsjuhtimisega videot ning Wi-Fi-ühendus katkestatakse, siis kaamera reageerib järgmiselt.

  • Video salvestamine video salvestamise režiimis jätkub.
  • Video salvestamine fotode salvestamise võtterežiimis lõpetatakse.
 • Wi-Fi-ühenduse loomisel nutitelefoniga ei saa osasid funktsioone kasutada.
 • Distantsvõtete korral võib kaamera iseteravustamise kiirus olla aeglasem.
 • Sõltuvalt andmeside olekust võib piltide kuvamine või katiku vabastus toimuda viitega.
 • Kui salvestate pilte nutitelefoni, siis ei saa pilti teha isegi kaamera päästikunupu vajutamisel. Samuti võib kaamera ekraan lülituda välja.

Märkus

 • Soovitame Wi-Fi-ühenduse ajaks keelata nutitelefoni energiasäästufunktsiooni.