Säri mõõtmise taimer

Saate määrata, kui kaua säri mõõtmise taimer toimib (mis määrab säriväärtuse kuva kestuse) pärast selle automaatset aktiveerimist, nt päästikunupu pooleldi alla vajutamisel.

  1. Valige [Võtted: Metering timer/Võtted: Säri mõõtmise taimer].

  2. Tehke ajavalik.