Lennukirežiim

Saate Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid ajutiselt keelata.

  1. Select [Juhtmeta ühenduse määrangud: Airplane mode/Juhtmeta ühenduse määrangud: Lennukirežiim].

  2. Määrake [On/Sees].

    • Ekraanil kuvatakse [Lennukirežiim].

Märkus

  • [Lennukirežiim] ei pruugita kuvada fotode salvestamise režiimis, video salvestamisel või taasesitusel, sõltuvalt kuvamäärangutest. Kui seda ei kuvata, siis vajutage korduvalt nuppu INFO, et kuvada detailse infoga kuva.