Failide nummerdamine

Jäädvustatud pildid salvestatakse kaustadesse ning neile antakse failinumber 0001 kuni 9999. Failide nummerdamise viisi saab muuta.

(Näide)

(1) Failinumber

 1. Valige [Seadistamine: File numbering/Seadistamine: Failide nummerdamine].

 2. Määrake üksus.

  • Valige [Numbering/Nummerdamine].
  • Valige [Continuous/Jätkuv] või [Auto reset/Automaatne lähtestamine].
  • Kui soovite failide nummerdamise lähtestada, siis valige [Manual reset/Käsitsi lähtestamine] ().
  • Uue kausta loomiseks valige [OK] ning failide nummerdamine algab 0001-st.

Ettevaatust

 • Kui failinumber kaustas nr. 999 jõuab numbrini 9999, siis ei ole pildistamine võimalik ka juhul, kui kaardil on veel vaba ruumi. Kui ekraanil kuvatakse teade, kus palutakse vahetada kaart uue vastu, siis vahetage kaart uue vastu.

Jätkuv

Jätkuvaks failide nummerdamiseks, sõltumata kaartide vahetamisest või kaustade loomisest.

Isegi kaardi vahetamisel või uue kausta koostamisel jätkub failide nummerdamine järjestuses kuni arvuni 9999. See on mugav, sest saate nii salvestada numbritega 0001 kuni 9999 pilte mitmele kaardile või mitmesse kausta ning seejärel kopeerida need arvutis kõik ühte kausta.

Kui kaamerasse asetatud mälukaardil või olemasolevas kaustas on varem salvestatud pilte, siis võib uute failide nummerdamine jätkuda viimasest kasutatud faili numbrist kaardil või kaustas. Kui soovite faile järjest nummerdada, siis soovitame kasutada kaardi vahetamisel vaid vormindatud tühje mälukaarte.

Failide nummerdamine pärast kaardi vahetamist

Kaart 1

Kaart 2

(1) Järgmine failinumber

Failide nummerdamine pärast kausta loomist

Kaart 1

Automaatne lähtestamine

Failide nummerdamise lähtestamiseks pärast kaardi vahetamist või kausta loomist.

Kui vahetate kaardi või loote kausta, siis algab uute failide nummerdamine 0001-st. See on mugav, kui soovite korraldada pilte kaartide või kaustade kaupa.

Kui kaamerasse asetatud mälukaardil või olemasolevas kaustas on varem salvestatud pilte, siis võib uute failide nummerdamine jätkuda viimasest kasutatud faili numbrist kaardil või kaustas. Kui soovite pilte salvestada failide nummerdamisega 0001-st, kasutage iga kord äsja vormindatud kaarti.

Failide nummerdamine pärast kaardi vahetamist

Kaart 1

Kaart 2

(1) Failide nummerdamine lähtestatakse

Failide nummerdamine pärast kausta loomist

Kaart 1

Käsitsi lähtestamine

Lähtestab failide nummerdamise 0001-le või alustab nummerdamist uues kaustas 0001-st.

Kui lähtestate failide nummerdamise käsitsi, siis luuakse uus kaust automaatselt ning sellesse kausta salvestatavate piltide nummerdamine algab 0001-st.

See on mugav siis, kui soovite näiteks eristada eri päevadel tehtud pilte eri kaustadega.