Kaadrite eraldamine 4K-videotest või kiirendatud 4K-videotest

4K või 4K kiirendatud videost on võimalik valida soovitud kaader ning salvestada see JPEG-pildina. Seda nimetatakse "kaadri jäädvustamiseks".

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
 2. Valige klahvidega 4K-video või 4K-kiirendatud video.

  • Kasutage valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
  • Võtteinfo kuvas () on 4K-videod ja kiirendatud 4K-videod tähistatud ikooniga [4K].
  • Vajutage pildiregistris ühe pildi kuvasse lülitumiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 3. Vajutage ühe pildi kuvas nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

 4. Valige [Video taasesitus].

  • Algab videolõigu taasesitamine.
 5. Vajutage video peatamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Kuvatakse video taasesituse paneel.
 6. Valige jäädvustatav kaader.

  • Kasutage fotona salvestatava kaadri valimiseks video taasesituse paneeli.
  • Video taasesituse paneeli kasutamise juhised leiate lõigust Video taasesituse paneel.
 7. Valige [Kaadri jäädvustamine].

 8. Salvestage.

  • Valige hetkel kuvatava kaadri salvestamiseks JPEG-pildina [OK].
 9. Valige kuvatav pilt.

  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber.
  • Valige [View original movie/Kuva originaalvideo] või [View extracted still image/Kuva jäädvustatud foto].

Ettevaatust

 • Kaadrite jäädvustamine pole võimalik Full HD-videotest, kiirendatud Full HD-videotest, HD-videotest või teise kaameraga salvestatud 4K-videotest või kiirendatud 4K-videotest.