Slaidiseanss

Selles reĹžiimis saate kuvada automaatse slaidiseansiga kõik kaardil olevad pildid.

 1. Valige esitatavad pildid.

  • Kõigi kaardil olevate piltide esitamiseks jätkake punktist 2.
  • Kui soovite määrata slaidiseansil taasesitatavad pildid, siis filtreerige pilte funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] ().
 2. Valige [Taasesitus: Slide show/Taasesitus: Slaidiseanss].

 3. Määrake taasesitus soovitud viisil.

  • Valige [Set up/Seadistamine].
  • Määrake fotode jaoks määrangud [Display time/Kuvamise aeg], [Repeat/Kordus] (kordusega taasesitus) ja [Transition effect/Üleminekuefekt] (piltide vahetamise efekt).
  • Koos taustamuusikaga esitamiseks kasutage muusika valimiseks valikut [Background music/Taustamuusika] ().
  • Pärast määrangute tegemise lõpetamist vajutage nuppu MENU.

  Kuvamise aeg

  Kordus

  Transition effect (Üleminekuefekt)

  Background music (Taustamuusika)

 4. Käivitage slaidiseanss.

  • Valige [Start/Alusta].
  • Pärast teate [Loading image.../Pildi laadimine...] kuvamist käivitatakse slaidiseanss.
 5. Väljuge slaidiseansist.

  • Slaidiseansi lõpetamiseks ja menüükuvasse naasmiseks vajutage nuppu MENU.

Märkus

 • Slaidiseansi ajal pausi tegemiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp. Pausi ajaks ilmub pildi vasakusse ülanurka märk [Paus]. Slaidiseansi jätkamiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp uuesti.
 • Fotode automaatse taasesituse ajal saate vajutada kuvaformaadi vahetamiseks nuppu INFO ().
 • Video taasesituse ajal saab helitugevust reguleerida klahvidega Üles-klahvAlla-klahv.
 • Automaatse taasesituse või taasesituse pausi ajal saab klahvide Vasakule-klahvParemale-klahv abil pilte ekraanil vahetada.
 • Automaatse taasesituse ajal kaamera automaatset väljalülitumist ei toimu.
 • Pildi kuvamise aeg võib sõltuda pildist.

Taustamuusika valimine

Slaidiseansse saab esitada koos taustamuusikaga pärast programmiga EOS Utility (EOS-tarkvara) muusika kaardile kopeerimist.

 1. Valige [Background music/Taustamuusika].

  • Määrake [Background music/Taustamuusika] olekusse [On/Sees].
 2. Valige taustamuusika.

  • Valige klahvide Üles-klahvAlla-klahv abil muusika, seejärel vajutage Kiirvaliku / määrangu nupp. Valiku [Slide show/Slaidiseanss] jaoks on võimalik valida mitu lugu.
 3. Kuulake näidist.

  • Näidise kuulamiseks vajutage nuppu INFO.
  • Kasutage helitugevuse reguleerimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv. Taasesituse peatamiseks vajutage uuesti nupule INFO.
  • Muusika kustutamiseks kasutage valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahv, seejärel vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine.

Märkus

 • Taustamuusika kaardile kopeerimise juhised leiate programmi EOS Utility kasutusjuhendist.