Kärpimine

Saate kärpida jäädvustatud JPEG-pilti soovitud ulatuses ja salvestada selle uue pildina. Pildi kärpimine on võimalik üksnes JPEG-piltide puhul. RAW-vormingus salvestatud pilte ei saa kärpida.

 1. Valige [Taasesitus: Cropping/Taasesitus: Kärpimine].

 2. Valige pilt.

  • Kasutage kärbitava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
 3. Määrake kärpimisraam.

  • Vajutage kärpimisraami kuvamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Pilti kärbitakse nii, et alles jääb kärpimisraami sisse jääv kujutiseala.
  • Kärpimisraami suuruse muutmine

   Vajutage kärpimisraami suuruse muutmiseks nuppe Suurendus/vähendus või Index (Register). Mida väiksem on kärpimisraam, seda enam suurendatud kärbitud pilt paistab.

  • Kärpimisraami kuvasuhte ja suuna muutmine

   Valige valijaga Valija ekraanilt Kärpimisraami kuvasuhe. Kärpimisraami kuvasuhte muutmiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Kärpimisraami liigutamine

   Raami vertikaalselt või horisontaalselt liigutamiseks kasutage klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv. Valige kärpimisraami nihutades soovitud pildi osa või kadreering.

  • Kalde korrigeerimine

   Saate korrigeerida pildi kallet ±10°. Keerake Kaldekorrektsioon valimiseks valijat Valija, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp. Kontrollige võrgustiku suhtelist kallet ning keerake pildi sirgeks korrigeerimiseks valijat Valija. Pärast korrigeerimise lõpetamist vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

 4. Kontrollige kärbitavat ala.

  • Keerake Kärpimisala valimiseks valijat Valija, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp. Kuvatakse kärbitav kujutiseala.

 5. Salvestage.

  • Keerake Kärbi ja salvesta valimiseks valijat Valija, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Valige kärbitud pildi salvestamiseks [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Mõne teise pildi kärpimiseks korrake punktide 2 kuni 5 juhiseid.

Ettevaatust

 • Kärpimisraami suurus ja asukoht võivad muutuda sõltuvalt kaldekorrektsiooni nurgast.
 • Pärast kärbitud pildi salvestamist ei saa seda uuesti kärpida või selle suurust muuta.
 • Iseteravustamispunkti kuvamise teavet () ja tolmukustutuse andmeid () ei lisata kärbitud piltidele.