Pildiregister (mitme pildi kuva)

  1. Lülitage kaamera pildiregistri kuvamisele.

    • Vajutage pildi taasesituse ajal nuppu Register.
    • Kuvatakse 4 pisipildiga pildiregister. Valitud pilti ümbritseb oranž raam. Nupu Register uuesti vajutamine vahetab 9 pildil kuvalt 36 pildi kuvale ning seejärel 100 pildi kuvale. Nupu Suurendus/vähendus vajutamine vahetab 100 pildi kuvalt 36, 9, 4 ja seejärel ühe pildi kuvale.
  2. Sirvige pilte.

    • Kasutage pildi valimiseks oranži raami liigutamiseks klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv.
    • Vajutage pildiregistris valitud pildi kuvamiseks ühe pildi kuvas nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.