Juhtmeta andmeside funktsiooni ettevaatusabinõud

Kui edastuskiirus muutub aeglaseks, ühendus kaob või juhtmeta andmeside funktsioonide kasutamisel tekib muid probleeme, siis proovige järgmisi toiminguid.

Kaugus kaamera ja nutitelefoni vahel

Kui kaamera on nutitelefonist liiga kaugel, siis ei pruugi saada Wi-Fi-ühendust luua isegi siis, kui Bluetooth-ühendus on võimalik. Sellisel juhul tooge kaamera ja nutitelefon üksteisele lähemale ning looge seejärel Wi-Fi-ühendus.

Pääsupunkti antenni paigalduskoht

  • Kui kasutate seadmeid siseruumides, siis paigaldage seade samasse ruumi kaameraga.
  • Paigaldage seade asukohta, kus inimesed või esemed ei jääks seadme ja kaamera vahele.

Läheduses asuvad elektroonikaseadmed

Kui Wi-Fi edastuskiirus langeb seoses järgmiste segavate elektroonikaseadmetega, siis lõpetage nende kasutamine või looge ühendus neist eemal.

  • Kaamera kasutab Wi-Fi-andmesideks IEEE 802.11b/g/n protokolli, mis toimib 2,4 GHz sagedusribas. Seetõttu langeb Wi-Fi edastuskiirus Bluetooth-seadmete, mikrolaineahjude, raadiotelefonide, mikrofonide, nutitelefonide, teiste kaamerate või sarnaste seadmete läheduses, mis toimivad lähedases sagedusribas.

Ettevaatusabinõud mitme kaamera kasutamisel

  • Kui ühendate ühe pääsupunktiga üle Wi-Fi mitu kaamerat, siis kontrollige, et kaamerate IP-aadressid oleks erinevad.
  • Mitme kaamera ühendamisel sama pääsupunktiga üle Wi-Fi edastuskiirus langeb.
  • Mitme IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz sagedusriba) pääsupunkti kasutamisel jätke raadiolainete interferentsi vähendamiseks viie kanali suurune vahe Wi-Fi-kanalite vahele. Näiteks kasutage kanaleid 1, 6 ja 11, kanaleid 2 ja 7 või kanaleid 3 ja 8.