Kaamera lähtestamine

Kaamera võtte- ja menüüfunktsioonide määrangute algoleku saab taastada.

 1. Valige [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine].

 2. Tehke valik.

  • Basic settings (Põhimäärangud)

   Taastab kaamera võttefunktsioonide ja menüümäärangute vaikemäärangud.

  • Other settings (Teised määrangud)

   Saate lähtestada eraldi valitud üksuste määrangud.

 3. Lähtestage määrangud.

  • Valige kinnituskuvas [OK].