Loovfiltrid

Pildile saab rakendada järgmisi töötlusfiltreid ning seejärel salvestada selle uue pildina: teraline mustvalge, pehme fookus, kalasilma efekt, rõhutatud kunstiefekt, akvarellmaali efekt, mängukaameraefekt ja miniatuurefekt.

 1. Valige [Taasesitus: Creative filters/Taasesitus: Loovfiltrid].

 2. Valige pilt.

  • Kasutage pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv ning vajutage seejärel nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Pildi valimiseks pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register).
 3. Valige filtriefekt ().

 4. Reguleerige filtriefekti.

  • Reguleerige filtriefekt, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Funktsiooni [Miniature effect/Miniatuurefekt] puhul liigutage valge raam valijaga Valija või klahvidega Üles-klahvAlla-klahv teravamaks jäetava ala ümber ning seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 5. Salvestage.

  • Valige [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Kui soovite töötlusfiltrit mõnel teisel pildil rakendada, siis korrake punktide 2–5 juhiseid.

Märkus

 • RAW+JPEG piltide puhul rakendatatakse filtritöötlus RAW-kujutisele ning tulemused salvestatakse JPEG-pildina.
 • Kindla kuvasuhtega jäädvustatud RAW-kujutiste puhul salvestatakse lõpptulemus pärast filtritöötlust selles kuvasuhtes.
 • Kalasilmaefektiga töödeldud piltidele ei rakendata tolmukustutuse andmeid ().

Loovfiltrite omadused

 • Grainy B/W (Teraline mustvalge)

  Muudab pildi teraliseks ja mustvalgeks. Kontrasti reguleerimisega saate muuta mustvalge efekti.

 • Soft focus (Pehme fookus)

  Annab pildile pehme ilme. Hägususe reguleerimisega saate muuta pehmusastet.

 • Fish-eye effect (Kalasilmaefekt)

  Annab kalasilmobjektiivi efekti. Pildil on ümarmoonutus.

  Sõltuvalt selle filtriefekti tasemest võib pilt olla servadest kärbitud. Kuna filtriefekt suurendab pildi keskosa, siis keskosa tegelik eraldusvõime võib sõltuvalt salvestatavate pikslite arvust väheneda – seega kontrollige filtriefekti määramisel punktis 4 lõplik pilt üle.

 • Art bold effect (Rõhutatud kunstiefekt)

  Annab fotole õlimaalingu ilme ning võtteobjekt paistab kolmemõõtmelisena. Efekti reguleerimisega saate muuta kontrastsust ja küllastust. Arvestage, et objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita jäädvustada sujuvate gradatsioonidega ning need võivad paista korrapäratud või pildil võib olla palju müra.

 • Water painting effect (Akvarellmaali efekt)

  Annab fotole akvarellmaali ilme pehmete värvidega. Efekti reguleerimisega saate muuta värvitihedust. Arvestage, et öövõtteid või tumedaid võtteid ei pruugita töödelda ühtlaste gradatsioonidega, see võivad need paista ebaregulaarsed või mürarikkad.

 • Toy camera effect (Mängukaameraefekt)

  Nihutab värvetoone nii nagu need paistaks mängukaameras ning tumendab pildi nurki. Värvivarjundi muutmiseks on võimalik kasutada värvitooni valikuid.

 • Miniature effect (Miniatuurefekt)

  Loob dioraamefekti (ringpildi). Saate muuta kohta, kus pilt paistab terav. Teravaks jäetava ala (valge raami) vertikaalse ja horisontaalse suuna vahel vahetamiseks vajutage punktis 4 klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.