Autoriõiguse andmed

Kui määrate autoriõiguse andmed, siis need salvestatakse pildile Exif-infona.

 1. Valige [Seadistamine: Copyright information/Seadistamine: Autoriõiguste andmed].

 2. Tehke valik.

 3. Sisestage tekst.

  • Kasutage tähemärgi valimiseks klahve Üles-klahvAlla-klahvVasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage selle sisestamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
  • Valige tähemärgi kustutamiseks [Kustuta].
 4. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].

Autoriõiguse andmete kontrollimine

Kui valite punktis 2 [Display copyright info./Kuva autoriõiguse andmed], siis saate kontrollida sisestatud andmeid [Author/Autor] ja [Copyright/Autoriõigus].

Autoriõiguse andmete kustutamine

Kui valite punktis 2 [Delete copyright information/Kustuta autoriõiguse andmed], siis saate sisestatud andmed [Author/Autor] ja [Copyright/Autoriõigus] kustutada.

Ettevaatust

 • Kui “autori” või “autoriõiguse” sisestus on pikk, siis ei pruugita seda täielikult kuvada enne [Display copyright info./Kuva autoriõiguse andmed] valimist.

Märkus

 • Autoriõiguse andmed saab määrata või kontrollida ka programmiga EOS Utility (EOS-tarkvara).